1. Kierownikowi chóru. Na melodię: Nie niszcz. Psalm. Asafowy. Pieśń.

2. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.

3. Gdy Ja naznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy.

4. Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, Ja umocniłem jej filary.

5. Mówię zuchwalcom: Nie bądźcie zuchwali!, a do niegodziwych: Nie podnoście rogu!

6. Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw Skale.

7. Bo nie ze wschodu ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie,

8. lecz Bóg jedynie jest sędzią - tego zniża, tamtego podnosi.

9. Bo w ręku Pana jest kielich, który się pieni winem, pełnym przypraw. I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją, pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi.

10. Ja zaś będę się radował na wieki, zaśpiewam Bogu Jakuba.

11. I połamię cały róg niegodziwych, a róg sprawiedliwego się wzniesie.

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina