1. Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Asafowy. Psalm.

2. Głos mój się wznosi do Boga i wołam, głos mój - do Boga, by mnie usłyszał.

3. Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy.

4. Jęczę, gdy wspomnę na Boga, duch mój słabnie, kiedy rozmyślam.

5. Ty zatrzymujesz powieki mych oczu: jestem wzburzony i mówić nie mogę.

6. Rozważam dni starodawne i lata poprzednie

7. wspominam. Rozmyślam nocą w sercu, roztrząsam i duch mój docieka:

8. Czy Bóg odrzuca na wieki, że już nie jest łaskawy?

9. Czy Jego łaskawość ustała na zawsze, a słowo umilkło na pokolenia?

10. Czy Bóg zapomniał o litości, czy w gniewie powstrzymał swoje miłosierdzie?

11. I mówię: To dla mnie bolesne, że się odwróciła prawica Najwyższego.

12. Wspominam dzieła Pana, zaiste wspominam Twoje dawne cuda.

13. Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach i czyny Twoje rozważam.

14. Boże, Twoja droga jest święta: który bóg dorówna wielkością naszemu Bogu?

15. Ty jesteś Bogiem działającym cuda, objawiłeś ludom swą potęgę.

16. Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś, synów Jakuba i Józefa.

17. Boże, ujrzały Cię wody, ujrzały Cię wody: zadrżały i odmęty się poruszyły.

18. Chmury wylały wody, wydały głos chmury i poleciały Twoje strzały.

19. Głos Twego grzmotu wśród terkotu kół, pioruny świat rozjaśniły: poruszyła się i zatrzęsła ziemia.

20. Twoja droga wiodła przez wody, Twoja ścieżka przez wody rozległe i nie znać było Twych śladów.

21. Wiodłeś Twój lud jak trzodę ręką Mojżesza i Aarona.

“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina