1. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:

2. przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni!

3. Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:

4. głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór należą do Niego.

5. Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił, i stały ląd ukształtowały Jego ręce.

6. Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

7. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:

8. Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa,

9. gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli.

10. Tamto pokolenie budziło we Mnie wstręt przez lat czterdzieści, i powiedziałem: Są oni ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają.

11. Przeto przysiągłem w moim gniewie: Nie wejdą do [miejsca] mego odpoczynku.

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina