1. "Da imam u pustinji obitavalište, ostavio bih narod svoj i daleko od njih otišao. Jer svi su oni preljubnici, rulja izdajnièka.

2. Kao luk napinju jezik, laž, a ne istina, prevladava na zemlji. Iz zla u zlo srljaju, mene ne poznaju" - rijeè je Jahvina!

3. "Nek se svatko èuva prijatelja, a brat bratu neka ne vjeruje, jer brat svaki nasljeduje Jakova, a svaki prijatelj raznosi klevete.

4. Jedan drugoga varaju, istine ne govore, privikoše jezik da govori laži; izopaèeni, ne mogu se više

5. vratiti. Nasilje na nasilje! Prijevara za prijevarom! Neæe da spoznaju mene" - rijeè je Jahvina.

6. Stog ovako govori Jahve nad Vojskama: "Evo, pretopit æu ih i ispitati, tÓa kako da i postupaju prema kæeri naroda moga?

7. Jezik im je strijela ubojita, na ustima rijeè prijevarna. 'Mir s tobom', pozdravljaju bližnjega, ali mu u srcu zamku spremaju.

8. Pa da ih zbog toga ne kaznim - rijeè je Jahvina - narodu takvu da se ne osvetim?"

9. "Zaplaèite, tugujte nad brdima, nad ispašama pustinjskim narièite! Jer izgorješe, nitko ne prolazi, glas stada više se ne èuje. Od ptice nebeske do stoke sve pobježe, svega nestade.

10. Od Jeruzalema uèinit æu gomilu kamenja, brlog èagaljski, gradove judejske pretvorit æu u pustoš gdje nitko ne stanuje."

11. Tko je mudar da bi to razumio, kome su usta Jahvina govorila da objavi zašto zemlja izgorje kao pustinja i nitko njome više ne prolazi?

12. I reèe Jahve: "Jer ostaviše Zakon moj koji im dadoh i jer ne slušahu glasa mojega, niti ga slijeðahu,

13. nego slijeðahu okorjelo srce svoje i baale kojima ih oci njihovi nauèiše,

14. ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Evo, nahranit æu narod ovaj pelinom i napojiti ga vodom zatrovanom.

15. I raspršit æu ih meðu narode kojih ne poznavahu oni ni oci njihovi. A za njima æu poslati maè da ih zatre." Ovako govori Jahve nad Vojskama:

16. "Pazite! Pozovite narikaèe! Neka doðu! Pošaljite po najvještije! Neka doðu!

17. Neka pohite da zapjevaju tužbalicu nad nama! Da suze poteku iz oèiju naših, da voda poteèe s trepavica naših!

18. Sa Siona dopire tužbalica: 'O, kako smo upropašteni, osramoæeni veoma! Jer moramo zemlju ostaviti i stanove svoje napustiti.'"

19. I zato, o žene, èujte rijeè Jahvinu, i neka uho vaše primi rijeè iz usta njegovih. Uèite kæeri svoje jadati, jedna drugu naricati:

20. "Smrt se ušulja kroz prozore naše, uðe u dvore naše, djecu pokosi nasred ulice, mladiæe nasred trgova.

21. I mrtva tjelesa leže kao gnoj po oranicama, kao snoplje za žeteocem, a nikoga da ih skupi."

22. Ovako govori Jahve: "Mudri neka se ne hvale mudrošæu, ni junak neka se ne hvali hrabrošæu, ni bogati neka se ne hvali bogatstvom.

23. A tko se hvaliti hoæe, neka se hvali time što ima mudrost da mene spozna. Jer ja sam Jahve koji tvori dobrotu, pravo i pravdu na zemlji, jer to mi je milo" - rijeè je Jahvina.

24. "Evo, bliže se dani" - rijeè je Jahvina - "kaznit æu sve koji su obrezani na tijelu:

25. Egipat, Judeju, Edom, sinove Amonove i Moab i sve one što briju zaliske i prebivaju u pustinji. Jer svi su ti narodi neobrezani i sav dom Izraelov neobrezana je srca!"

“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina