1. Anðelu Crkve u Efezu napiši: "Ovo govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji stupa posred sedam zlatnih svijeænjaka:

2. Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci.

3. Postojan si, podnio si za ime moje i nisi smalaksao.

4. Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio.

5. Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i èini prva djela. Inaèe dolazim k tebi i - uklonit æu tvoj svijeænjak s mjesta njegova ako se ne obratiš.

6. Ali ovo imaš: mrziš nikolaitska djela koja i ja mrzim."

7. "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku æu dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem."

8. I anðelu Crkve u Smirni napiši: "Ovo govori Prvi i Posljednji, Onaj koji bijaše mrtav i oživje:

9. Znam tvoju nevolju i siromaštvo - ali ti si bogat! - i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina.

10. Ne boj se onoga što ti je trpjeti! Evo, Sotona, æe neke od vas baciti u tamnicu da budete iskušani. Bit æete u nevolji deset dana. Budi vjeran do smrti i dat æu ti vijenac života."

11. "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku neæe nauditi druga smrt."

12. I anðelu Crkve u Pergamu napiši: "Ovo govori Onaj u koga je maè dvosjek, oštar:

13. Znam gdje prebivaš - ondje gdje je Sotonino prijestolje - a èvrsto se držiš moga imena te nisi zanijekao moje vjere ni u one dane kad je Antipa, moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas - gdje Sotona prebiva.

14. Ali imam nešto malo protiv tebe: imaš ondje nekih što drže nauk Bileama što pouèi Balaka da stupicu stavi sinovima Izraelovim te blaguju od mesa žrtvovana idolima i bludu se podadu.

15. Tako i ti imaš takvih koji drže nauk nikolaitski.

16. Obrati se dakle! Inaèe dolazim ubrzo k tebi da ratujem s njima maèem usta svojih."

17. "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku æu dati mane sakrivene i bijel æu mu kamen dati, a na kamenu napisano ime novo koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima."

18. I anðelu Crkve u Tijatiri napiši: "Ovo govori Sin Božji, Onaj u koga su oèi kao plamen ognjeni, a noge mu nalik na mjed uglaðenu:

19. Znam tvoja djela: tvoju ljubav, i vjeru, i služenje, i postojanost - i tvoja posljednja djela obilatija od prvašnjih.

20. Ali imam protiv tebe: puštaš ženu Jezabelu, koja se pravi proroèicom, da uèi i zavodi moje sluge te se bludu podaju i blaguju od mesa žrtvovana idolima.

21. Dadoh joj vremena za obraæenje, ali ona neæe da se obrati od bludnosti svoje.

22. Evo, bacam je na postelju, a bludne drugare njene u veliku nevolju ako se ne odvrate od njezinih djela;

23. i djecu æu joj smræu pobiti. I znat æe sve crkve: Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca - i dat æu vam svakomu po djelima.

24. Vama pak velim - vama drugim u Tijatiri koji ne drže ovog nauka te ne upoznaše takozvanih dubina sotonskih: Ne stavljam na vas drugoga bremena

25. nego - što imate, èvrsto držite dok ne doðem."

26. "Pobjedniku, onomu što do kraja bude vršio moja djela, dat æu vlast nad narodima

27. i vladat æe njima palicom gvozdenom, kao posuðe glineno satirati ih -

28. kao što i ja to primih od Oca svoga. I dat æu mu zvijezdu Danicu.

29. Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!"

“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina