Fondare 2750 Risultati per: Cei

 • Fiara care era şi care nu mai este, chiar ca al optulea [rege] este. El este dintre cei şapte şi merge spre pieire; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 11)

 • Ei vor duce război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge pentru că este Domnul domnilor şi Regele regilor şi cei care sunt împreună cu el sunt chemaţi, aleşi şi credincioşi”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 14)

 • Îşi puneau praf pe cap şi strigau plângând şi jelind: „Vai! Vai! Cetatea cea mare, din abundenţa căreia s-au îmbogăţit toţi cei care au corăbii pe mare, într-un singur ceas a fost devastată! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 19)

 • Atunci, cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru fiinţe s-au aruncat [cu faţa la pământ] şi l-au adorat pe Domnul care şade pe tron, spunând: „Amin! Aleluia!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 4)

 • Şi a ieşit un glas de la tron, spunând: „Lăudaţi-l pe Dumnezeul nostru, toţi slujitorii lui şi voi cei care vă temeţi de el, mici şi mari!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 5)

 • Şi mi-a zis: „Scrie: fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului!”. Apoi mi-a zis: „Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 9)

 • Dar Fiara a fost prinsă şi, împreună cu ea, şi pseudo-profetul care făcea semne înaintea sa prin care îi înşela pe cei care primiseră indiciul Fiarei şi pe cei care se prosternaseră înaintea chipului ei. Amândoi au fost aruncaţi de vii în lacul cu foc aprins cu pucioasă. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 20)

 • Iar ceilalţi au fost ucişi de sabia Călăreţului, cea care ieşea din gura lui, şi toate păsările s-au săturat din cărnurile lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 21)

 • Ceilalţi dintre morţi nu au revenit la viaţă până când s-au împlinit cei o mie de ani. Aceasta este învierea cea dintâi. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 20, 5)

 • Şi când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat din închisoarea lui (Apocalipsul sf. apostol Ioan 20, 7)

 • Şi a venit unul dintre cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe pline cu cele şapte plăgi de pe urmă şi a vorbit cu mine, spunându-mi: „Vino şi-ţi voi arăta Mireasa, soţia Mielului!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 9)

 • Nu va intra în ea nimic impur, nici cel care săvârşeşte lucruri abominabile şi nici cel mincinos, ci numai cei care sunt scrişi în cartea vieţii Mielului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 27)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina