Fondare 2319 Risultati per: Israél

  • Însă am câteva lucruri împotriva ta, că ai acolo pe unii care ţin învăţătura lui Balaám, care l-a învăţat pe Bálac să arunce o piatră de scandal înaintea fiilor lui Israél, ca să mănânce cărnuri jertfite idolilor şi să se desfrâneze. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 2, 14)

  • Şi am auzit numărul celor care au fost însemnaţi cu sigiliul: o sută patruzeci şi patru de mii de însemnaţi, din toate triburile fiilor lui Israél: (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 4)

  • Ea avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, iar deasupra porţilor erau doisprezece îngeri şi numele înscrise, care sunt numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israél: (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 12)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina