Fondare 2373 Risultati per: după

  • Şi după acestea am văzut: s-a deschis în ceruri templul Cortului mărturiei, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 5)

  • După acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer şi avea o mare putere, iar pământul a strălucit de gloria lui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 1)

  • Răsplătiţi-o cum v-a răsplătit ea şi daţi-i de două ori dublu, după faptele ei! În potirul în care v-a turnat, turnaţi-i dublu! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 6)

  • După aceea, am auzit ca un glas puternic al unei mari mulţimi, care spunea în cer: „Aleluia! Mântuirea, gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 1)

  • Apoi l-a aruncat în abis, l-a închis şi a pus sigiliul ca să nu mai înşele neamurile până la împlinirea celor o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţin timp. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 20, 3)

  • Şi am văzut morţii, mari şi mici, care stăteau în picioare înaintea tronului. Atunci s-a deschis cartea. A mai fost deschisă şi o altă carte, cea care este a vieţii. Şi au fost judecaţi morţii din cele scrise în cărţi, după faptele lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 20, 12)

  • Marea a dat înapoi morţii care erau în ea. Moartea şi locuinţa morţilor au dat înapoi morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele sale. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 20, 13)

  • Apoi a măsurat zidul ei: are o sută patruzeci şi patru de cóţi, după măsura oamenilor, care este şi a îngerului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 17)

  • „Iată, eu vin curând şi răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după ceea ce a făcut! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 12)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina