Fondare 23 Risultati per: Rahela

 • "Je li zdravo?" - opet ih upita. "Zdravo je; a evo mu dolazi kæi Rahela sa stadom", odgovore. (Knjiga Postanka 29, 6)

 • Dok je on još s njima govorio, doðe Rahela s ovcama svoga oca. Bila je, naime, pastirica. (Knjiga Postanka 29, 9)

 • A Laban imaše dvije kæeri. Starijoj bijaše ime Lea, a mlaðoj Rahela. (Knjiga Postanka 29, 16)

 • Lea imala slabe oèi, a Rahela bila stasita i lijepa. (Knjiga Postanka 29, 17)

 • Jahve je vidio da Lea nije voljena, te je uèini plodnom, dok Rahela ostade nerotkinja. (Knjiga Postanka 29, 31)

 • Vidjevši Rahela da Jakovu ne raða djece, postade zavidna svojoj sestri pa reèe Jakovu: "Daj mi djecu! Inaèe æu svisnuti!" (Knjiga Postanka 30, 1)

 • Tada Rahela reèe: "Jahve mi je dosudio pravo. Uslišao je moj glas i dao mi sina." Stoga mu nadjenu ime Dan. (Knjiga Postanka 30, 6)

 • Tada Rahela reèe: "Žestoko sam se borila sa sestrom, ali sam pobijedila." Tako mu nadjenu ime Naftali. (Knjiga Postanka 30, 8)

 • Jednoga dana, u vrijeme pšeniène žetve, namjeri se Ruben u polju na ljubavèice te ih donese svojoj majci Lei. I Rahela reèe Lei: "Daj mi od ljubavèica svoga sina!" (Knjiga Postanka 30, 14)

 • A Lea odgovori: "Zar ti nije dosta što si mi oduzela muža pa još hoæeš da od mene uzmeš i ljubavèice moga sina?" Rahela odgovori: "Pa dobro, neka s tobom noæas leži u zamjenu za ljubavèice tvog sina." (Knjiga Postanka 30, 15)

 • Pošto je Rahela rodila Josipa, Jakov reèe Labanu: "Pusti me da idem u svoj zavièaj! (Knjiga Postanka 30, 25)

 • Nato mu Rahela i Lea odgovore: "Zar još imamo baštinskog dijela u svome oèinskom domu? (Knjiga Postanka 31, 14)


“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina