Fondare 2060 Risultati per: neka

  • Stoga oni koji po volji Božjoj trpe, neka dobrim djelima povjere duše svoje vjernom Stvoritelju. (Prva Petrova poslanica 4, 19)

  • Od nas iziðoše, ali ne bijahu od nas. Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; ali neka se oèituje da nisu od nas. (Prva Ivanova poslanica 2, 19)

  • Djeèice, nitko neka vas ne zavede! Tko èini pravdu, pravedan je kao što je On pravedan. (Prva Ivanova poslanica 3, 7)

  • Vidi li tko brata svojega gdje èini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat æe mu život - onima koji èine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli. (Prva Ivanova poslanica 5, 16)

  • I svakome je od njih dana bijela haljina i reèeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braæe njihove koja imaju biti pobijena kao i oni. (Otkrivenje 6, 11)

  • I zaèujem glas s neba: "Piši! Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu! Da, govori Duh, neka otpoèinu od svojih trudova! Jer prate ih djela njihova!" (Otkrivenje 14, 13)

  • Nepravednik neka samo i dalje èini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posveæuje!" (Otkrivenje 22, 11)

  • I Duh i Zaruènica govore: "Doði!" I tko ovo èuje, neka rekne: "Doði!" Tko je žedan, neka doðe; tko hoæe, neka zahvati vode života zabadava! (Otkrivenje 22, 17)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina