Fondare 454 Risultati per: ruku

 • Svetkuj u èast Jahvi, Bogu svome, sedam dana na mjestu koje odabere Jahve, jer æe te Jahve, Bog tvoj, blagoslovom obasipati u svim tvojim žetvama, u svakom poslu ruku tvojih, da budeš potpuno veseo. (Ponovljeni zakon 16, 15)

 • Triput u godini neka se pokažu svi tvoji muškarci pred Jahvom, Bogom tvojim, na mjestu koje on odabere: na Blagdan beskvasnog kruha, na Blagdan sedmica i na Blagdan sjenica. Ali neka nitko ne doðe pred Jahvu praznih ruku, (Ponovljeni zakon 16, 16)

 • Neka najprije svjedoci dignu ruku na nj da ga smaknu, a poslije toga neka je digne sav narod. Tako æeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. (Ponovljeni zakon 17, 7)

 • Neka ti se oko ne sažaljuje! Život za život; oko za oko; zub za zub; ruka za ruku; noga za nogu. (Ponovljeni zakon 19, 21)

 • Kad žanješ žito na svojoj njivi pa zaboraviš koji snop na njivi, ne vraæaj se po nj; neka ostane došljaku, siroti i udovici da te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi u svakom pothvatu ruku tvojih. (Ponovljeni zakon 24, 19)

 • Ako se dvojica potuku, pa žena jednoga poðe da izbavi svoga muža iz šaka onoga koji ga tuèe i pruži ona svoju ruku i onoga uhvati za sram, (Ponovljeni zakon 25, 11)

 • odsijeci joj ruku i neka je ne sažaljuje oko tvoje. (Ponovljeni zakon 25, 12)

 • Jahve æe ti otvoriti svoju bogatu riznicu - nebo - da daje kišu tvojoj zemlji u pravo vrijeme i blagoslovi svaki pothvat ruku tvojih. Mnogim æeš narodima u zajam davati, a sam neæeš uzimati u zajam. (Ponovljeni zakon 28, 12)

 • Jahve æe na te puštati prokletstvo, zabunu i kletvu u svemu na što pružiš ruku svoju da uradiš, sve dok ne budeš satrt i brzo ne propadneš zbog zloæe svojih djela kojima si me napustio. (Ponovljeni zakon 28, 20)

 • Jahve, Bog tvoj, obilno æe te nagraðivati u svakom pothvatu ruku tvojih, u plodu utrobe tvoje, u plodu stoke tvoje i u urodu tvoga plodnog tla; jer Jahve æe se opet radovati nad tvojim dobrom, kao što se radovao nad dobrom otaca tvojih, (Ponovljeni zakon 30, 9)

 • Jer znam ja da æete se nakon moje smrti izopaèiti i skrenuti s puta koji sam vam odredio; nesreæa æe vas snaæi u buduæim vremenima kad budete èinili što je Jahvi nemilo i gnjevili ga djelima ruku svojih." (Ponovljeni zakon 31, 29)

 • Da, svoju ruku ja dižem prema nebu i kažem: Ne bio ja živ vjeèito (Ponovljeni zakon 32, 40)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina