Fondare 2022 Risultati per: Ura

 • Ha az a lány, akinek szólok: Nyújtsd a korsódat, hadd igyam, azt feleli: Igyál, tevéidet is megitatom, akkor kiválasztottad azt szolgád, Izsák számára. Errõl fogom megismerni, hogy jóságosnak mutatkoztál uram iránt. (Teremtés könyve 24, 14)

 • "Igyál uram" - válaszolta, aztán gyorsan leemelte a korsót, kezébe fogta, s inni adott neki. (Teremtés könyve 24, 18)

 • és mondta: "Áldott legyen az Úr, uramnak, Ábrahámnak Istene, aki nem vonta meg szeretetét és hûségét uramtól. Az Úr egyenesen uram testvérének házába vezetett." (Teremtés könyve 24, 27)

 • Az Úr gazdagon megáldotta uramat, úgyhogy nagy jólétnek örvend. Adott neki juhokat és marhákat, ezüstöt és aranyat, szolgákat és szolgálókat, tevéket és szamarakat. (Teremtés könyve 24, 35)

 • Sára, uramnak a felesége fiút szült uramnak, mikor már idõs volt, s õ minden vagyonát átadta neki. (Teremtés könyve 24, 36)

 • Most az én uram megesketett: Nem vehetsz feleséget fiam számára a kánaániak leányai közül, akiknek a földjén lakom, (Teremtés könyve 24, 37)

 • Amikor én így válaszoltam uramnak: De hátha nem jön velem a lány, (Teremtés könyve 24, 39)

 • Mikor aztán a kúthoz értem, így szóltam: Uram, uramnak, Ábrahámnak Istene, adj utamnak, amelyen járok, szerencsés kimenetelt! (Teremtés könyve 24, 42)

 • s aki majd azt feleli: Igyál, tevéidnek is merítek, az lesz az a nõ, akit Isten az én uram fiának rendelt. (Teremtés könyve 24, 44)

 • Utána meghajtottam magam, leborultam Isten elõtt, dicsõítettem az Urat, uramnak, Ábrahámnak Istenét, aki egyenes úton vezetett, hogy uram testvérének leányát elvigyem fiának. (Teremtés könyve 24, 48)

 • Most tehát ha szeretetet és hûséget akartok tanúsítani uram iránt, jelentsétek ki, ha nem, azt is jelentsétek ki, hogy aszerint forduljak jobbra vagy balra." (Teremtés könyve 24, 49)

 • Õ legyen urad fiának felesége, ahogy az Úr megmondta." Mikor Ábrahám szolgája hallotta szavaikat, imádkozva földre vetette magát az Úr elõtt. (Teremtés könyve 24, 52)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina