Fondare 4 Risultati per: küzd

  • Júda is küzd majd Jeruzsálemben. Minden körülöttük élõ népnek összehordják a kincsét: aranyat, ezüstöt és tömérdek ruhát. (Zakariás könyve 14, 14)

  • de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban levõ bûn törvényének rabjává tesz. (Rómaiaknak írt levél 7, 23)

  • Köszönt titeket földitek, Epafrász, Krisztus Jézus szolgája. Õ állandóan küzd értetek imáiban, hogy teljesen és tökéletesen megvalósítsátok Isten akaratát. (Kolosszeieknek írt levél 4, 12)

  • A versenyzõ is csak akkor nyeri el a babérkoszorút, ha szabályszerûen küzd. (Timóteusnak írt II. levél 2, 5)


“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina