1. Emeld föl hangodat! Ki ad feleletet? Melyik szenthez akarsz folyamodni?

2. Valóban, bosszúság marja az együgyût, halálba kergeti haragja a balgát.

3. Láttam, hogy egy bolond gyökeret vert, de hirtelen átok szállt a tanyájára.

4. Fiai messze estek a jóléttõl, a kapunál elnyomják õket, nincs védelmezõjük.

5. Amit learatnak, éhezõk eszik meg, merthogy elragadja az Úr foguk elõl, s szomjasok kapkodnak a javaik után.

6. Sohasem a földbõl sarjad elõ a baj, nem a szántóföldön terem a szenvedés.

7. Az ember maga okozza a bajt, ahogy a sas keresi a magasságot.

8. De én azért mégis Istenhez fordulnék, ügyemet Istenem elé terjeszteném.

9. Õ alkotja, ami nagy s kifürkészhetetlen, csodás tetteinek se szeri, se száma.

10. Õ ad esõt a föld színére, és vízzel öntözi a tágas mezõket.

11. Föl tudja emelni a megalázottakat, és jólétet ad a szomorkodóknak.

12. A ravaszok terveit mind keresztülhúzza, üzelmeiket meghiúsítja.

13. A bölcseket befogja saját csapdájukba, kudarccal végzõdik az álnokok terve.

14. Fényes nappal is sötétségbe botlanak, tapogatnak délben, mintha éjjel volna.

15. Az elesettet megmenti szájuk hatalmától és a szegényt az erõsek karjától.

16. A szegénynek így reménysége támad, a gonoszság kénytelen befogni a száját.

17. Lám, boldog az ember, ha fenyíti az Isten, ne vesd meg azért a Mindenható feddõ szavát!

18. Ha sebet üt rajtad, majd be is kötözi, ha szétzúz is, meggyógyít a keze.

19. Hatszor is kiragad a szorongatásból, s hetedszerre sem hagy bajba jutni.

20. Hogyha éhezel is, megment a haláltól, háborús idõkben kardnak hatalmától.

21. Biztonságban vagy a nyelvnek ostorától, ha rabló közelít, akkor sem kell félned.

22. Mosolyogva nézhetsz fagyra, szárazságra, a mezõ vadjától nem kell megijedned.

23. Hisz a mezõn a kõ szövetséges társad, és a mezõ vadja békében él veled.

24. Meglátod majd magad: béke lesz a sátrad, hajlékodban szemed nem lát sehol hiányt.

25. Magzatod gyarapszik, magad tapasztalod, mint fûszál a földön, sokasodik sarjad.

26. Mikor beérik életed, sírba szállsz, mint a búzakévét begyûjtik, ha érett.

27. Kikutattuk ezt, és bizonnyal így van. Így hallottuk. Te is vésd jól az eszedbe!

“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina