1. Jotam huszonöt éves volt, amikor trónra lépett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának, aki Cádok lánya volt, Jerusa volt a neve.

2. Mindenben azt tette, ami helyes az Úr szemében, ahogy atyja, Uzija is tette, csak az Úr templomába nem ment be. A nép azonban még mindig gonosz volt.

3. Õ építtette a templom felsõ kapuját, de az Ofel-falon is sokat építtetett.

4. Júda hegységében városokat épített, az erdõkben pedig kastélyokat és tornyokat.

5. Hadat viselt Ammon fiainak királya ellen és le is gyõzte. Ammon fiai abban az esztendõben 100 talentum ezüstöt, 10000 kor búzát és 10000 kor árpát hoztak neki. Ugyanennyit ajándékoztak neki Ammon fiai a második és a harmadik esztendõben is.

6. Így erõsödött meg Jotam, mert állandóan az Úrnak, az õ Istenének színe elõtt járt.

7. Jotam többi dolgai, háborúi és tettei mind meg vannak írva Izrael és Júda királyainak könyvében.

8. Huszonöt éves volt, amikor trónra lépett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.

9. Amikor Jotam megtért atyáihoz, Dávid városában temették el. Fia, Acház lett helyette a király.

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina