1. Bronzoltárt is készíttetett: hossza húsz, szélessége szintén húsz, magassága pedig húszkönyöknyi volt.

2. Elkészíttette az öntött medencét is. Az egyik szélétõl a másikig tízkönyöknyi volt, körös-körül gömbölyû; a magassága pedig ötkönyöknyi. Harminckönyöknyi zsinórral lehetett körültekerni.

3. Alatta körös-körül szarvasmarhához hasonló alakok voltak. A medence kerületét kettõs sorban könyökönként tíz cifrázat övezte. A marhákat az öntés alkalmával egybeöntötték vele.

4. Tizenkét marhán állt. Közülük három északra, három nyugatra, három délre és három keletre nézett. A medencét felülrõl helyezték rájuk, és egész hátsó részük befelé volt.

5. Vastagsága egytenyérnyi volt. Pereme olyan volt, mint a kehely pereme vagy a liliom virága. A befogadóképessége háromezer bát volt.

6. Tíz üstöt is készíttetett tisztulás céljára. Ötöt jobbra, ötöt pedig balra helyeztetett el. Bennük kellett megmosni az égõáldozathoz szükséges dolgokat is. A medence ugyanis a papok mosakodására szolgált.

7. Aztán tíz arany mécstartót is készíttetett az elõírt forma szerint. A templomban helyeztette el õket: ötöt jobbról és ötöt bal felõl.

8. Majd tíz asztalt készíttetett, és elhelyezte õket a templomban: ötöt jobbról és ötöt bal felõl. Továbbá száz aranycsészét is csináltatott.

9. Elkészíttette a papok udvarát meg a nagy udvart is, valamint az udvar kapuit. A kapuszárnyakat rézzel vonatta be.

10. Majd elhelyeztette a medencét a jobb oldalon, délkeleti irányban.

11. Hurám aztán elkészítette a fazekakat, villákat és csészéket. Ezzel befejezte minden mûvét, amellyel Salamon király az Isten háza számára megbízta:

12. vagyis a két oszlopot, az oszlopfõket koronázó két gömböt, a két hálószerû díszítést, hogy befödjék az oszlopfõkön levõ gömböket,

13. a négyszáz gránátalmát a két hálóra: két sor gránátalmát mindegyik hálóra, hogy befödjék az oszlopfõkön levõ két gömböt,

14. a tíz üstlábat és a tíz üstöt az üstlábakra,

15. meg a medencét a talapzatul szolgáló tizenkét szarvasmarhával,

16. végül a fazekakat, a villákat és a csészéket. Tehát mindezeket az eszközöket Hurám, Salamon király mûvésze készítette az Úr temploma számára.

17. A Jordán vidékén, Szukkót és Ceredáta között öntette õket a király agyagból készített öntõformákban.

18. Mindezekbõl az eszközökbõl annyit készíttetett Salamon király, hogy a réz súlyát nem is vették számba.

19. Salamon tehát elkészíttette Isten házának teljes fölszerelését: az aranyoltárt, az asztalokat a kitett kenyerek elhelyezésére,

20. a színaranyból való mécstartókat és mécseseket, hogy elõírás szerint égjenek a szentek szentje elõtt,

21. a virágdíszeket, a mécseket és az arany hamuszedõket (ezek mind tiszta aranyból készültek),

22. a mécstisztító szerszámokat, a hintõket, a csészéket és a parázsfogókat, tiszta aranyból, valamint a belsõ helyiségnek, a szentek szentjének ajtószárnyait és a nagyobb helyiségnek az ajtószárnyait, aranyból.

“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina