1. Az Úr szózatot intézett hozzám:

2. Emberfia, fordulj az ammoniták felé és jövendölj ellenük!

3. Így beszélj Ammon fiaihoz: Halljátok az Úrnak, az Istennek a szavát! Ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel nevettél szentélyemen amikor meggyalázták, és Izrael földjén, amikor pusztasággá lett, és Júda házán, amikor fogságba hurcolták,

4. azért odaadlak kelet fiainak, hadd üssék fel sátraikat és hadd telepedjenek le benned. Õk eszik majd termésedet és õk isszák a tejedet.

5. Rabba városát tevék tanyájává, Ammon városait meg nyájak pihenõhelyévé teszem. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

6. Mert ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel tapsoltál a kezeddel, dobbantottál a lábaddal és teljes szívedbõl örültél Izrael földjének bukásán,

7. nézd, ezért kinyújtom ellened kezemet, és zsákmányul adlak a nemzeteknek, kiirtalak a népek közül és kitöröllek az országok közül. Megsemmisítlek, és megtudod, hogy én vagyok az Úr.

8. Ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel Moáb és Szeir így beszéltek: Júda háza is olyan, mint a többi nép,

9. nézd, ezért kifosztom Moáb lejtõit, elpusztítom városait, szerte a környéken, Bet-ha-Jesimotot, Baal-Meont és Kirjat-Ajimot, az ország ékességeit.

10. Ammon fiaival együtt mind kelet fiainak adom õket, hogy ne is említsék Ammon fiait a népek sorában.

11. Végrehajtom Moábon ítéletemet, s megtudják, hogy én vagyok az Úr.

12. Ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel Edom gyûlöletet táplált Júda háza ellen, súlyosan vétkezett és bosszút állt rajta,

13. azért ezt mondja az Úr, az Isten: Kinyújtom kezemet Edom ellen, és kiirtok belõle embert s állatot, és pusztasággá teszem; Temántól Dedánig kard által pusztul el.

14. Kitöltöm bosszúmat Edomon, s népemnek, Izraelnek kezére adom. Haragom és indulatom szerint fognak Edommal bánni, s akkor majd megismerik bosszúmat - mondja az Úr, az Isten.

15. Ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel a filiszteusok bosszúra törekedtek, bosszúállók voltak, lelkük tele volt gyûlölettel, s folyvást azon voltak, hogy pusztítsanak,

16. azért ezt mondja az Úr, az Isten: Kinyújtom kezemet a filiszteusok ellen, kiirtom a keretákat és megsemmisítem a tengerpart megmaradt lakóit.

17. Kegyetlen bosszút állok rajtuk ádáz haragomban, és ha kitöltöm rajtuk bosszúmat, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr.

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina