1. Ezután a templomba vitt, és megmérte a pilléreket: hat könyök volt a szélességük az egyik oldalon és hat könyök a másik oldalon.

2. A bejárat szélessége: tíz könyök, a bejárat oldalfalai: öt könyök az egyik oldalon és öt könyök a másik oldalon. Hosszát is megmérte: negyven könyök, és a szélessége: húsz könyök.

3. Ezután a templom belsejébe ment, és megmérte az ajtó pillérét: két könyök, majd a bejárat oldalfalait: hét könyök, és a bejárat oldalfalait: hét könyök.

4. És megmérte a hosszát: húsz könyök, és a szélességét: húsz könyök a templom elõtt. Majd azt mondta nekem: ez a legszentebb.

5. És megmérte a templom falát: hat könyök, és az oldalépületek szélességét: négy könyök mindenütt a templom körül.

6. Az oldalépületekbõl - oldalépület oldalépület fölött - harminc volt három emeleten. A falakon, amely befelé, az oldalfülkékre nézett, kiszögellések voltak, amelyek támként szolgáltak. A templom falában nem voltak ilyen támpillérek.

7. Az oldalfülkék szélessége emeletrõl emeletre növekedett, mert körülvették a templomot az emeleteken, ezért...

8. A templomon körös-körül emelkedést láttam: az oldalfülkék alapjai egy teljes mérõvesszõt tettek ki, azaz hat könyököt.

9. Az oldalépületek külsõ falának vastagsága öt könyök volt. Szabad tér volt a templom oldalépületei

10. és a cellák között, mintegy húszkönyöknyi szélességben körös-körül a templom körül.

11. Az oldalépület kapui a szabadba nyíltak, egy kapu északra, egy meg délre, és a szabad tér szélessége öt könyök volt körös-körül.

12. A különálló épület, amely nyugati irányban volt, hetven könyök széles volt, az épület falának szélessége körös-körül öt könyök volt, hossza pedig kilencven könyök.

13. Aztán megmérte a templomépületet: száz könyök hosszú volt, elkülönített hely, az épület, a falaival együtt száz könyök hosszú volt.

14. A ház homlokzata elõtt fekvõ és kelet felé elkülönített hely szélessége pedig száz könyök volt.

15. Majd megmérte az épület hosszúságát az elkülönített terület felõl, falaival együtt, minden oldalról: száz könyök. A templom belsejét és az udvar elõcsarnokait,

16. a küszöböket, a rácsos ablakokat és a kapukereteket három oldalon körös-körül gyalult fa borította, a küszöbbel szemben, körös-körül a padlótól az ablakokig, az ablakokon meg rács volt.

17. A bejárattól egészen a templom belsõ részéig és kívül, és minden falon körös-körül, kívül és belül

18. kerubok voltak meg pálmák. Egy pálma volt két kerub között, és mindegyik kerubnak két arca volt:

19. emberi arca az egyik pálma felõl az egyik oldalon, és oroszlánarca a másik pálma felõl a másik oldalon. Így voltak ábrázolva körös-körül az egész templomban.

20. A padlótól a kapu felsõ részéig kerubok és pálmák voltak kifaragva.

21. A templom oszlopai négyszögletesek voltak. A legszentebb elõtt olyan valami volt,

22. mint egy három könyök magas, két könyök hosszú és két könyök széles fából való oltár. Sarkai, talpazata és oldala fából voltak. És azt mondta nekem: "Ez az az asztal, amely az Úr elõtt áll."

23. A templomcsarnoknak két ajtószárnya volt, és a legszentebbnek is

24. két ajtószárnya volt. Az ajtószárnyaknak két elfordítható ajtólapjuk volt, kettõ az egyik és kettõ a másik szárnyon.

25. A templomcsarnok ajtószárnyain kerubok és pálmák voltak, mint a falakon is, és fából való védõtetõ volt kívül az elõcsarnok elõtt.

26. Rácsos ablakok és pálmák voltak kívül és belül az elõcsarnok oldalfalain, továbbá a templom oldalfülkéi és a védõtetõk.

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina