1. Aztán elvitt a kelet felé nézõ kapuhoz.

2. És lám, Izrael Istenének dicsõsége bevonult kelet felõl. Hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, és fönségétõl tündöklött a föld.

3. A jelenés, amit láttam, hasonló volt ahhoz, amelyet akkor láttam, amikor eljött, hogy elpusztítsa a várost, mint az a jelenés, amelyet a Kebár folyónál láttam, és arcra borultam.

4. Az Úr dicsõsége bevonult a templomba a kapun át, amely keletre nézett.

5. Ekkor a lélek fölemelt, bevitt a belsõ udvarba, és lám, a templomot betöltötte az Úr dicsõsége.

6. És hallottam, hogy valaki a templomból beszélt hozzám, és a férfiú még mellettem állt.

7. Így szólt hozzám: "Emberfia, ez az én trónom helye, lábam nyomának helye, ahol Izrael fiai között akarok lakni örökké. Nem fogja többé megszentségteleníteni Izrael háza, sem õk, sem királyaik szent nevemet paráznaságukkal, királyaik holttestével,

8. mint amikor küszöbüket az én küszöböm mellé, oszlopaikat az én oszlopaim mellé építették, úgyhogy csak egy fal volt köztem és köztük. Meggyalázták szent nevemet iszonyatos tetteikkel, ezért is semmisítettem meg õket haragomban.

9. Most majd távol tartják tõlem paráznaságukat és királyaik holttestét, én meg közöttük lakom mindörökké.

10. Te pedig, emberfia, írd le Izrael házának a templomot, hogy szégyelljék magukat iszonyatos tetteik miatt. Mérjék meg az épületet,

11. és ha szégyellik magukat azokért, amiket tettek, mutasd meg nekik a templomot és berendezését, kijáratait és bejáratait és egész fekvését, ismertesd meg velük egész rendjét és törvényét, és írd le ezeket a szemük láttára, hogy ezeket a törvényeket és rendelkezéseket mind figyelembe vegyék és megtartsák.

12. Ez a templom törvénye: a hegy tetején az egész terület, amely körülötte van, igen szent terület."

13. Ezek az oltár méretei könyökben, amely egykönyöknyi és egytenyérnyi: alapzata egy könyök magas volt és egy könyök széles. A szélén körülfutó párkányzat egy arasz volt. És ez az oltár magassága:

14. a földön álló alapzattól az alsó kiszögellésig két könyök, szélessége meg egy könyök volt, a kisebb kiszögelléstõl a nagyobb kiszögellésig négy könyök, a szélessége meg egy könyök.

15. Maga a tûzhely négy könyök volt, és a tûzhelyrõl fölfelé négy szarv emelkedett ki.

16. A tûzhely hossza tizenkét könyök volt és szélessége is tizenkét könyök, tehát egyenlõ oldalú négyszög volt.

17. Kiszögellésének hossza tizennégy könyök, szélessége tizennégy könyök volt mind a négy oldalán, és a szegély, amely körülvette, fél könyök volt, alapzatának foglalata pedig egy könyök körös-körül. A lépcsõi kelet felé néztek.

18. Ekkor így szólt hozzám: Emberfia, ezt mondja az Úr, az Isten: Ezek az oltárra vonatkozó szabályok. Azon a napon, amelyen elkészül, hogy rajta égõáldozatot mutassanak be és vérrel meghintsék,

19. adj a Cádok ivadékai közül való levita papoknak, akik hozzám közelíthetnek - mondja az Úr, az Isten -, egy fiatal bikát a csordából bûnért való áldozatul.

20. Végy a vérébõl és kend meg vele az oltár négy szarvát és a kiszögellés négy sarkát, meg a szegélyt körös-körül, hogy megtisztítsd és megengeszteld.

21. Aztán fogd a bikát bûnért való áldozatul: égessétek el a templomnak egyik elkülönített helyén a szentélyen kívül.

22. A második napon mutass be egy hibátlan kecskebakot bûnért való áldozatul, és tisztítsák meg az oltárt úgy, amint megtisztították a bikával.

23. Amikor elvégzed megtisztítását, áldozz fel egy hibátlan fiatal bikát és egy hibátlan kost a nyájból.

24. Vidd ezeket az Úr elé, a papok hintsenek rájuk sót, és mutassák be õket égõáldozatul az Úrnak.

25. Hét napon át kell naponta egy bakot bûnért való áldozatul feláldozni, meg egy hibátlan bikát és egy kost a nyájból.

26. Hét napon át kell az oltárt bûnteleníteni, megtisztítani és fölszentelni.

27. E napok elmúltával, a nyolcadik napon, és azon túl is mutassák be a papok az oltáron égõáldozataitokat és közösségi áldozataitokat, s én kegyes leszek hozzátok - mondja az Úr, az Isten.

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina