1. Ezt mondja az Úr, az Isten: A belsõ udvar kelet felé nézõ kapuja a hat munkanapon legyen zárva. Szombaton azonban nyissák ki, úgyszintén újhold napján is.

2. A fejedelem vonuljon be kívülrõl a kapu csarnokán át, és álljon meg a kapu küszöbén. A papok mutassák be az õ égõáldozatát és közösségi áldozatát. Õ meg imádkozzék a kapu küszöbén, utána távozzék. A kaput ne zárják be estig.

3. A föld népe ennek a kapunak a bejáratánál imádkozzék szombatonként, és az újhold napjain az Úr elõtt.

4. Égõáldozatul a fejedelem ezt mutassa be szombat napján: hat hibátlan bárányt és egy hibátlan kost,

5. ételáldozatul egy efát a koshoz, a bárányokhoz pedig amennyi telik tõle, és egy hin olajat minden efához.

6. Újhold napján egy hibátlan fiatal bikát, hat hibátlan bárányt és egy kost.

7. Ételáldozatul egy efát a bikához és egy efát a koshoz, a bárányokhoz pedig amennyi telik tõle és egy hin olajat minden efához.

8. Amikor a fejedelem bevonul, a kapu csarnokán vonuljon be és ugyanezen az úton távozzék.

9. Amikor a föld népe az Úr elé járul az ünnepnapokon: akik az északi kapun jönnek be imádkozni, a déli kapun távozzanak, akik pedig a déli kapun jönnek be, az északi kapun távozzanak. Senki se menjen vissza azon a kapun, amelyen bejött, hanem a szemben levõn távozzék.

10. A fejedelem is legyen közöttük, úgy jöjjön be, mint õk és úgy távozzék, mint õk.

11. Az ünnepeken és a gyülekezés napjain az ételáldozat egy efa legyen minden bikához, egy efa minden koshoz, a bárányokhoz pedig, amennyi telik tõle, és egy hin olaj minden efához.

12. Amikor a fejedelem önkéntes égõáldozatot vagy közösségi áldozatot mutat be az Úrnak, nyissák ki neki a kelet felé nézõ kaput és mutassa be égõ- és közösségi áldozatát, amint ezt szombatnapon teszi, azután távozzék és távozása után zárják be a kaput.

13. Továbbá mutasson be az Úrnak mindennap égõáldozatként egy egyesztendõs hibátlan bárányt: minden reggel mutassa ezt be.

14. Mutasson be hozzá ételáldozatul egyhatod efát és egyharmad hin olajat, és hintse meg vele a lisztlángot. Ez legyen az Úrnak törvényes, állandó és örökös áldozata.

15. Mutassák be a bárányt, az ételáldozatot és az olajat minden reggel, mindenkor.

16. Ezt mondja az Úr, az Isten: Ha a fejedelem ajándékot ad valamelyik fiának a maga birtokából, ez az adomány fiaié legyen, öröklött tulajdonuk legyen.

17. Ha azonban valamelyik szolgájának ad ajándékot örökségébõl, az csak a szabadulás évéig birtokolhatja, utána szálljon vissza a fejedelemre. Örökrésze ugyanis egyedül fiait illeti.

18. A fejedelem ne vegyen el semmit se a nép örökrészébõl, senkit se fosszon meg tulajdonától, hanem saját tulajdonából adjon örökséget fiainak, hogy népem közül senkit meg ne fosszon tulajdonától.

19. Majd bevezetett engem a kapu melletti bejáraton a szentély észak felé nézõ kamráihoz, amelyek a papok számára voltak fenntartva. Volt ott egy nyugat felé fekvõ helyiség.

20. Így szólt hozzám: "Ez az a hely, ahol majd a papok megfõzik a bûnért és a vétekért való áldozatot, megsütik az ételáldozatot, hogy ki ne vigyék a külsõ udvarba, s meg ne szenteljék a népet.

21. Aztán kivezetett a külsõ udvarba és körülvezetett az udvar négy sarkán, és lám, az udvar minden sarkában volt egy kis udvar.

22. Az udvar négy sarkában négy negyven könyök hosszú és harminc könyök széles kis udvar volt, mind a négynek ugyanaz volt a mérete.

23. Fal vette körül mind a négyet és tûzhelyek voltak építve a fal tövébe körös-körül.

24. És ezt mondta nekem: Ezek azok a konyhák, ahol a templom szolgái megfõzik a nép áldozatait."

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina