1. A törzsek neve a következõ: az északi határtól Hetlon irányában Hamat bejárójáig, Hacar-Enánig, Damaszkusz határa északon, Hamat mentén: a föld az övé legyen a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Dáné egy rész.

2. Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Áseré egy rész.

3. Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Naftalié egy rész.

4. Naftali határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Manasszéé egy rész.

5. Manassze határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Efraimé egy rész.

6. Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Rubené egy rész.

7. Ruben határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Júdáé egy rész.

8. Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig legyen az a rész, amelyet el kell különítenetek, huszonötezer mérték széles és hosszú, mint minden más részé a keleti oldaltól a nyugati oldalig, s ennek közepén legyen a szentély.

9. Az a rész, amelyet az Úr számára el kell különítenetek, huszonötezer mérték hosszú és tízezer mérték széles legyen.

10. A papok szent része a következõ legyen: hosszúsága északon huszonötezer mérték, szélessége nyugaton tízezer mérték, szélessége keleten tízezer mérték, hosszúsága délen huszonötezer mérték, s az Úr szentélye legyen a közepén.

11. Ez azoké a papoké legyen Cádok fiai közül, akik kitartottak szolgálatomban, és nem tévedtek meg, amint megtévedtek a leviták, amikor Izrael fiai tévelyegtek.

12. Ez az õ részük legyen az ország legszentebb részébõl, a leviták területe mellett.

13. De a levitáké is legyen akkora, mint a papok része: területük legyen huszonötezer mérték hosszú és tízezer széles - a teljes hosszúság huszonötezer, a szélesség tízezer.

14. Ebbõl ne adjanak el semmit sem, ne is cseréljék el, s az ország adományát nem ruházhatják át másra, mert az az Úrnak van szentelve.

15. Az ötezer mérték, ami megmarad szélességben a huszonötezer mértékbõl, mint nem szent terület, a városé legyen, szolgáljon lakóhelyül és legelõül. Középen legyen a város.

16. A méretei ezek legyenek: az északi oldalon négyezer-ötszáz mérték, a déli oldalon négyezer-ötszáz mérték, a keleti oldalon négyezer-ötszáz mérték, a nyugati oldalon négyezer-ötszáz mérték.

17. A város legelõje észak felé kétszázötven mérték, dél felé kétszázötven, kelet felé kétszázötven, nyugat felé kétszázötven legyen.

18. Ami pedig fennmarad a szent terület hosszában, tízezer mérték keletre és tízezer nyugatra a szent terület hosszában, ennek termése a város munkásainak szolgáljon eledelül.

19. A városban Izrael minden törzsében dolgozzanak.

20. Az egész terület huszonötezerszer huszonötezer mértéknyi négyzet legyen. Ezt különítsék el a szent város tulajdonaként.

21. Ami megmarad, a fejedelemé legyen, a szent terület és a város külsõ területe mindkét oldalán, a huszonötezer mértéknyi fenntartott terület hosszában, keletre a keleti határ felé, továbbá nyugatra a huszonötezer mérték hosszában a nyugati határ felé - a fejedelemé párhuzamosan a többi részekkel. Középen legyen a szent terület és a templom szentélye.

22. A leviták tulajdonától és a város tulajdonától, ami a fejedelem birtoka közepén van, a Júda határai és Benjamin határai közötti terület a fejedelemé legyen.

23. A többi törzs számára a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Benjaminé egy rész.

24. Benjamin határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Simeoné egy rész.

25. Simeon határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Isszacháré egy rész.

26. Isszachár határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Zebuluné egy rész.

27. Zebulun határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Gádé egy rész.

28. Gád határa mellett a déli oldalon dél felé a határ haladjon Tamártól a kádesi Meriba vizéig, a folyóig, amely a Nagy Tengerbe ömlik.

29. Ez az a föld, amelyet föl kell osztanotok Izrael törzsei között, ez lesz az osztályrészük - mondja az Úr, az Isten.

30. Ezek legyenek a város kijáratai: az északi oldalon négyezer-ötszáz mérték.

31. A város kapui Izrael törzseinek nevét viseljék. A három északi kapu: egy Ruben kapuja, egy Júda kapuja, egy Lévi kapuja.

32. A keleti oldalon négyezer-ötszáz mérték és három kapu: Egy József kapuja, egy Benjamin kapuja, egy Dán kapuja.

33. A déli oldalon négyezer-ötszáz mérték és három kapu: egy Simeon kapuja, egy Isszachár kapuja, egy Zebulun kapuja.

34. A nyugati oldalon négyezer-ötszáz mérték és három kapu: egy Gád kapuja, egy Áser kapuja, egy Naftali kapuja.

35. A teljes kerület tizennyolcezer mérték. A város neve ezentúl ez lesz: "Az Úr ott van."

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina