1. Ezért fogja el a szívem ijedelem, ezért dobog olyan hangosan a helyén.

2. Hallgassátok dörgõ hangját figyelemmel, a dübörgést, amely elõtör szájából!

3. Végigjáratja az egész ég alatt, villáma sugarát a föld határáig.

4. Amerre csak elhalad, hangosan zeng az ég, õ az, aki büszke hangjával mennydörög, s a villámait nem fogja vissza, amikor meghalljuk a hangját.

5. Isten engedi, hogy lássunk csodás, nagy dolgokat, nagy tetteket mûvel, amiket nem értünk.

6. Õ mondja a hónak: "Essél le a földre!" És az esõnek is: "Zúduljatok le rá!"

7. Rányomja pecsétjét minden emberkézre, hogy tetteit mindenki megtapasztalja.

8. Visszahúzódik a vad a rejtekhelyére, és a fekvõhelyén meghúzza magát.

9. A viharos szélvész kitör kamráiból, s az északi széllel hideg idõ tör be.

10. Isten lehelletére jég keletkezik, és megmerevedik a víz széles tükre.

11. Párás nedvessséggel tölti a felhõket, s a viharfellegek villámait szórják.

12. Akarata szerint mennek ide-oda, járásukat õ határozza meg. Mindent végbevisznek, amit csak parancsol, széltében-hosszában a földkerekségen.

13. Egyszer büntetésül küldi a föld népeinek, máskor meg jósága jeléül.

14. Figyelj ide és hallgass meg, Jób! Maradj csendben és nézd Isten csodáit!

15. Tudod-e, hogy Isten mint parancsol nekik, miként éri el, hogy felhõje fényt adjon?

16. Vagy érted tán, mint lebegnek felhõi, a mindentudó mester e csodás remekei?

17. Te, akinek már izzik a ruhád a hõségtõl, amikor a déli széltõl fülledt a föld,

18. te feszítetted ki vele az ég sátrát, feszesre, mint a tükör, amely acélból készült?

19. Okosíts fel minket, mit mondjunk hát neki...

20. Azt jelentsük talán: "Szólni akarok!"? S mondja-e valaki, hogy pusztulni akar?

21. Hisz nem lehet a nap fényét sem látni, amikor a felhõk mögött fényesedik. Lám, szélroham jön, s elkergeti õket,

22. észak felõl fényesség ragyog fel. Félelmetes ragyogás van az Isten körül,

23. sohasem érjük el mi a Mindenhatót. Hatalma s igaza mérhetetlenül nagy, az igazság teljességét nem ferdíti el.

24. Ezért kell Õt félniük az embereknek. Tiszteljék mind, akikben van értelem!

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina