1. Becaleel elkészítette a ládát is akácfából. Hossza két és fél könyök, szélessége másfél könyök és a magassága másfél könyök volt.

2. Kívül és belül bevonta tiszta arannyal és körös-körül aranypártázatot illesztett rá.

3. A négy lábához négy aranykarikát öntött, két karikát az egyik oldalon és két karikát a másik oldalon.

4. Csinált továbbá rudakat akácfából, s bevonta arannyal.

5. Ezeket a rudakat bedugta a láda oldalán levõ karikába, hogy a ládát vinni lehessen.

6. Megcsinálta az engesztelés tábláját is tiszta aranyból: hossza két és fél könyök, szélessége másfél könyök.

7. Csinált hozzá két aranykerubot. Mûvészi munkával alakította ki õket az engesztelés táblájának két végén:

8. az egyiket az egyik végén, a másikat a másik végén, az engesztelés táblájával egy darabból. Így helyezte el a két kerubot a két végén.

9. A kerubok fölfelé kiterjesztették a szárnyukat, és szárnyukkal befödték az engesztelés tábláját. Arcuk egymás felé fordult, s tekintetük egyszersmind az engesztelés táblájára szegezõdött.

10. Azután elkészítette akácfából a kitett kenyerek asztalát: két könyök volt a hossza, egy könyök a szélessége és másfél könyök a magassága.

11. Tiszta arannyal borította be, és körös-körül futó pártázatot vont rá.

12. Azután körül ráillesztett egy tenyérnyi széles párkányt, s arra is körül aranypártázatot.

13. Négy aranykarikát is öntött hozzá, és ráerõsítette a négy oldalára, illetõleg négy lábának négy sarkára.

14. A gyûrûk közvetlenül a párkánynál voltak és a rudak befogadására szolgáltak, hogy az asztalt vinni lehessen.

15. A rudakat akácfából készítette és arannyal vonta be. Ezekkel vitték az asztalt.

16. Majd edényeket készített tiszta aranyból, s ezek az asztalra kerültek: a megfelelõ tálak, csészék, korsók és poharak az italáldozat bemutatásához.

17. Utána a mécstartót csinálta meg tiszta aranyból. Mûvészi munkával dolgozta ki a tartót, a lábazatát és a törzsét. Kelyhei, bimbói és szirmai vele egy darabból készültek.

18. Mindkét oldalon hat kar nyúlt ki belõle. A mécstartó egyik oldalán három kar, és a mécstartó másik oldalán is három kar.

19. Mind a három karon mandulavirág alakú kehely volt, bimbóból és sziromból állt: ugyanígy mind a hat karon, amelyek a tartóból kiágaztak.

20. A tartó szárán négy mandulavirág alakú kehely volt, bimbóból és sziromból állt.

21. Így volt ez mind a hat kar alatt, amelyek belõle kiágaztak.

22. A bimbók és a karok vele egy darabból, tiszta aranyból készültek.

23. Azután megcsinálta a hét mécsest, s a hozzátartozó koppantót és serpenyõt tiszta aranyból.

24. Egy talentum tiszta aranyat használt fel rá és felszerelésére.

25. Ezután az illatoltárt készítette el akácfából: egy könyök hosszúra, egy könyök szélesre, négyszögletesre, két könyök magasra. Szarvai vele egy darabból voltak.

26. Arannyal borította be a lapját, körül az oldalát és a szarvait. Körös-körül arany pártázatot illesztett rá.

27. A pártázat alatt mindkét oldalára két karikát erõsített, a két szembe levõ oldalra, a hordozórudak számára, hogy azokon vinni lehessen.

28. A hordozórudakat akácfából csinálta és arannyal vonta be.

29. Elkészítette még hozzá a szent kenetet, és a tiszta, jószagú illatszert, ahogy az illatszer-kereskedõk csinálják.

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina