1. Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, testvérek, hogy atyáink mind ott voltak a felhõ alatt, mind átkeltek a tengeren,

2. s mind megkeresztelkedtek Mózesre, a felhõben és a tengerben.

3. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták.

4. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte õket, s a szikla Krisztus volt.

5. De legtöbbjükben nem telt kedve az Istennek, ezért odavesztek a pusztában.

6. Ez mind intõ példa lett számunkra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy õk megkívánták.

7. Ne legyetek bálványimádóvá, mint néhányan közülük, ahogy az Írás mondja: "Leült a nép enni, inni, aztán fölkelt táncolni".

8. Ne is vétsünk a tisztaság ellen, mint némelyek közülük, ezért egyetlen nap huszonháromezren meghaltak.

9. Ne kísértsük az Urat, mint néhányan kísértették, ezért kígyók pusztították el õket.

10. Ne is zúgolódjatok, mint néhányan zúgolódtak, ezért lesújtott rájuk a pusztító angyal.

11. Mindez elõkép a számunkra, a mi okulásunkra írták meg, akik a végsõ idõkben élünk.

12. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék.

13. Eddig emberi erõt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hûséges az Isten, erõtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetõségét is megadja, hogy kibírjátok.

14. Ezért, kedveseim, kerüljétek a bálványimádást.

15. Értelmes emberekhez szólok, ítéljétek meg magatok, amit mondok:

16. Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde a Krisztus vérében való részesülés? S a kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés?

17. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérbõl részesülünk.

18. Nézzétek csak a test szerinti Izraelt: akik az áldozatból esznek, nemde az oltár részesei?

19. Mit akarok ezzel mondani? Talán azt, hogy az áldozati hús vagy a bálvány ér valamit?

20. Dehogy! Amit a pogányok áldoznak, azt nem Istennek, hanem a sátánnak áldozzák. Igazán nem óhajtom, hogy közösségre lépjetek a gonosz lélekkel.

21. Ti nem ihatjátok az Úr kelyhét is, meg a sátán kelyhét is. Nem részesedhettek az Úr asztaláról, meg a gonosz lélek asztaláról.

22. Vagy ingerelni akarjuk az Urat? Talán erõsebbek vagyunk nála?

23. "Minden szabad", de nem minden használ. "Minden szabad", de nem minden szolgál javunkra.

24. Senki se keresse a maga javát, hanem csak a másét.

25. Mindenbõl ehettek, ami a piacon kapható anélkül, hogy lelkiismereti kérdést csinálnátok belõle.

26. "Az Úré a föld és minden gazdagsága."

27. Ha meghív egy hitetlen, és el akartok menni, egyetek mindenbõl, amit feltálalnak, és ne csináljatok belõle lelkiismereti kérdést.

28. De ha valaki azt mondja: "ez áldozati hús", ne egyetek belõle, egyrészt a figyelmeztetõ, másrészt a lelkiismeret miatt.

29. Nem a ti lelkiismeretetekrõl beszélek, hanem a figyelmeztetõérõl. Miért vessem alá szabadságomat egy másik lelkiismeret ítéletének?

30. Ha hálaadással eszem, miért szidjon valaki azért, amiért hálát adok?

31. Tehát akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsõségére.

32. Se zsidót, se pogányt, se az Isten egyházát ne botránkoztassátok meg,

33. mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek.

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina