1. Dávid összegyûjtötte Jeruzsálemben Izrael minden fõemberét, a törzsek fejeit, az osztályok vezetõit, akik a király szolgálatában álltak, az ezres csoportok fejeit, a százas csoportok fejeit, a király és fiai minden birtokának és nyájának az intézõit, az eunuchokat, a tiszteket és minden vitéz harcost.

2. Dávid felállt, és ezt mondta: "Hallgassatok meg, testvéreim és népem. Én magam akartam állandó hajlékot építeni az Úr szövetsége ládájának, Istenünk zsámolyának. Az építkezést már elõkészítettem,

3. de Isten így szólt hozzám: Nem te fogsz házat építeni nevemnek, mivel a harcok embere vagy és vért ontottál.

4. Ám az Úr, Izrael Istene kiválasztott atyám házából, hogy minden idõkre Izrael királya legyek, mert Júdát szemelte ki fejedelemnek és Júda házában az én atyám házát. Atyám fiai közül bennem találta kedvét, s így engem tett meg egész Izrael királyává.

5. Összes fiaim közül - az Úr ugyanis sok fiút adott nekem - a fiamat, Salamont választotta ki az Úr, hogy az Úr királyságának trónján üljön Izrael fölött.

6. Azt mondta nekem: Fiadnak, Salamonnak kell a házamat és udvarait fölépítenie. Kiválasztottam, hogy fiam legyen, én meg atyja leszek.

7. Királyságát mindenkorra megerõsítem, ha odaadóan megtartja parancsaimat és törvényeimet, úgy, mint a mai napon.

8. Most tehát egész Izrael elõtt, amely lát minket, Isten gyülekezete elõtt, Istenünk elõtt, aki hall minket, keressétek és tartsátok meg az Úrnak, a ti Isteneteknek a parancsait, hogy birtokolhassátok ezt a szép országot, s azt örökségként mindörökre átadhassátok fiaitoknak.

9. Te pedig fiam, Salamon, ismerd el atyád Istenét, szolgáld osztatlan szívvel és odaadó lélekkel. Az Úr ugyanis megvizsgál minden szívet, és ismeri minden lélek gondolatait. Ha keresed, megmutatja magát neked. Ha elfordulsz tõle, elvet örökre.

10. Nos tehát, az Úr kiválasztott, hogy hajlékot, szentélyt építs neki. Légy állhatatos és készítsd el."

11. Ezután Dávid átadta fiának, Salamonnak az elõcsarnokoknak, az épületeknek, a kincstárnak, a felsõ termeknek, a belsõ termeknek és az engesztelõteremnek a tervét:

12. az összes tervet, amelyet lelkében kigondolt, az Úr háza udvarára, a körülötte levõ helyiségekre, az Isten házának kincseire, a fogadalmi adományokra,

13. a papok és leviták lakására, az Úr házában levõ szolgálatra és az Úr házának istentiszteleti eszközeire vonatkozóan.

14. Az aranytárgyakhoz adott aranyat az illetõ istentiszteleti eszköz súlyának megfelelõen; az ezüsteszközökhöz ezüstöt, mindegyik tárgy súlyának megfelelõen.

15. Az arany mécstartó és -mécses méretének megfelelõen - aranyat. Hasonlóképpen átadta az ezüst mécstartók és -mécseseik számára a megfelelõ súlyú ezüstöt, mindegyik mécstartónak a rendeltetése szerint.

16. Odaadta az aranyat a kitett kenyerek asztalához is, mindegyik asztalnak megfelelõen, továbbá az ezüstöt az ezüstasztalok számára.

17. Az aranycsészék számára az egyes csészék, villák, tömjénezõk és füles kancsók súlyának megfelelõen.

18. Az illatáldozat oltárához tiszta aranyat, a súlyának megfelelõen, továbbá a szekérnek, az aranykeruboknak a mintáját, amelyek kiterjesztett szárnyukkal betakarták az Úr szövetségének ládáját.

19. Ezeket mind elmagyarázta neki egy, az Úrtól származó írás alapján, hogy megértse az építés munkáit.

20. Azután Dávid így szólt a fiához, Salamonhoz: "Légy erõs és határozott! Láss hozzá a munkához! Ne félj és ne rettegj, mert az Úr, az Isten, az én Istenem veled van. Nem hagy el és nem fordul el tõled, amíg az Úr házának szolgálatában be nem fejezed a munkát.

21. Ott vannak a papok és a leviták osztályai az Isten házának minden munkájára. Minden hozzáértõ, aki önként vállalkozik, engedelmeskedjék neked minden dologban. A fõemberek és az egész nép várja parancsodat."

“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina