1. Amikor Rechabeám uralma megszilárdult és megerõsödött, elhagyta az Úr törvényét, és vele egész Izrael.

2. Mivel elpártoltak az Úrtól, Rechabeám király ötödik esztendejében felvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen

3. ezerkétszáz harci szekérrel és hatvanezer lovassal. Tömérdek népség jött vele Egyiptomból: líbiaiak, szukiak és kusiak.

4. Elfoglalta a Júdában levõ megerõsített városokat, és egészen Jeruzsálemig eljutott.

5. Ekkor Semaja próféta fölkereste Rechabeámot és Júda fejedelmeit, akik Sisáktól való félelmükben Jeruzsálemben jöttek össze. Azt mondta nekik: "Ezt üzeni az Úr: Elhagytatok, azért hát én is Sisák kezére adlak benneteket."

6. Izrael fejedelmei a királlyal együtt megalázkodtak és elismerték: "Igazságos az Úr!"

7. Amikor az Úr látta, hogy megalázkodtak, szózatot intézett Semajához: "Mivel megalázkodtak, nem pusztítom el õket, hanem adok nekik egy kis lehetõséget a menekülésre. Nem zúdítom rá Sisák által haragomat Jeruzsálemre.

8. Mindazonáltal a szolgái lesznek, hadd tudják meg, mi a különbség az én szolgálatom, meg a világ hatalmasainak szolgálata között."

9. Sisák, Egyiptom királya fel is vonult Jeruzsálem ellen, és elvitte az Isten házának és a királyi palotának a kincseit. Mindent elvitt, még az aranypajzsokat is elvitte, amelyeket Salamon készíttetett.

10. Helyettük Rechabeám király bronzpajzsokat készíttetett, és rábízta a királyi palota kapuját õrzõ testõrök tisztjeinek kezére.

11. Valahányszor a király az Úr templomába ment, ezeket vitték a kíséretében haladó testõrök. Azután ismét visszavitték a fegyverraktárba.

12. Mivel tehát megalázkodtak, elfordult tõlük az Úr haragja, és nem pusztított el mindent teljesen, mert Júdában is csak akadt valami jó.

13. Rechabeám király ezután újra erõre kapott Jeruzsálemben, és tovább uralkodott. Negyvenegy esztendõs volt, amikor király lett, és tizenhét évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet Izrael törzsei közül kiválasztott az Úr, hogy az viselje a nevét. Anyja ammonita volt és Naamának hívták.

14. Gonosz tetteket vitt végbe, mert szíve nem volt állhatatos az Úr szolgálatában.

15. Rechabaám dolgai az elsõktõl az utolsókig gondosan meg vannak írva Semaja próféta és Iddó látóember krónikáiban. Rechabeám és Jerobeám között állandó volt az ellenségeskedés.

16. Végül Rechabeám is megtért atyáihoz, és eltemették Dávid városában. Fia, Abija lett helyette a király.

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina