1. Jehosafát, Júda királya, épségben visszatért Jeruzsálembe a palotájába.

2. Jehu látóember, Hanáni fia elébe ment és figyelmeztette Jehosafát királyt: "Hát te gonosztevõt segítesz és azokkal barátkozol, akik az Urat gyûlölik? Ezért magadra vontad az Úr haragját!

3. De jócselekedeteket is talál benned, mivel eltávolítottad a bálványokat és szíved az Úr követésére hajlik."

4. Jehosafát Jeruzsálemben tartózkodott, de aztán újra kiment a nép közé Beersebától egészen Efraim hegyéig, és visszavezette õket az Úrhoz, atyáik Istenéhez.

5. Vidéken is, városról városra bírákat rendelt Júda minden megerõsített városába.

6. A bírákat figyelmeztette: "Vigyázzatok, mit cselekesztek! Bíráskodástokkal ugyanis nemcsak az embereket, hanem az Urat is szolgáljátok. Azért veletek lesz bírói mûködéstekben.

7. Az Úr félelme legyen tehát veletek! Gondosan végezzétek kötelességteket, mert az Úrnál, a mi Istenünknél szó sem lehet igazságtalanságról, személyválogatásról vagy megvesztegetésrõl."

8. Majd levitákból, papokból és Izrael családfõibõl Jeruzsálemben is szervezett Jehosafát bíróságot, hogy igazságot szolgáltassanak az Úr ügyeiben és Jeruzsálem lakóinak pereiben.

9. Ezt parancsolta nekik: "A következõképpen járjatok el az Úr félelmében, állhatatosan és tökéletes szívvel:

10. Városaitokban lakó testvéreiteknek bármilyen ügye kerül elétek: akár vérnek bûne, akár valamely vitás kérdés a törvényt, a parancsokat, a szertartásokat vagy a jogot illetõen, figyelmeztessétek õket, hogy ne vétkezzenek az Úr ellen, és ne legyen gyûlölség köztetek és testvéreitek között! Ha így jártok el, nem fogtok vétkezni.

11. Amarjahu fõpap lesz a fölöttesetek vallási ügyekben, Zebadjahu pedig, Jizmael fia, Júda házának feje, a király elé tartozó összes ügyekben. Mint tisztviselõk a leviták fognak rendelkezéstekre állni. Járjatok el bátran, és az Úr a jók mellett lesz."

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina