1. Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál.

2. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad elõtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék õket az emberek! Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat.

3. Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb.

4. Így alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.

5. Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat.

6. Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.

7. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belõlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak!

8. Ne utánozzátok hát õket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielõtt még kérnétek.

9. Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved,

10. jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

11. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

12. s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezõknek.

13. És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

14. Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek.

15. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bûneiteket.

16. Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat.

17. Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat,

18. hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.

19. Ne gyûjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok!

20. A mennyben gyûjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok!

21. Ahol a kincsed, ott a szíved is.

22. A test világa a szem. Ha szemed ép, egész tested világos.

23. De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?

24. Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyûlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.

25. Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál?

26. Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csûrbe sem gyûjtenek - mennyei Atyátok táplálja õket. Nem többet értek ti náluk?

27. Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik?

28. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezõk liliomait, hogyan nõnek: nem fáradoznak, nem szõnek-fonnak,

29. mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsõsége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül.

30. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitûek, nem sokkal inkább?

31. Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk?

32. Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van.

33. Ezért ti elsõsorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!

34. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.





“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina