1. A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértõ szó felkorbácsolja az indulatot.

2. Tudomány csepeg a bölcsek nyelvérõl, a balga szájából bolondság csordul ki.

3. Az Úrnak mindenütt ott van a szeme, a rosszak és jók fölött egyaránt õrködik.

4. A nyelvnek higgadtsága az életnek fája, zabolátlansága megöli a lelket.

5. A bolond megveti apjának intését, de okos lesz, aki figyel a feddésre.

6. Az igaz házában gyarapszik a készlet, a gonosz jövedelme egyre csökken.

7. A bölcsek ajkai õrzik a tudományt, a balgák szívében nincsen állandóság.

8. A gonosz áldozata iszonyat az Úrnak, de az igazak imája tetszik neki.

9. Utálja az Úr a gonosz életét, de aki az igazság útján jár, azt kedveli.

10. Alaposan meglakol, aki letér az ösvényrõl, aki gyûlöli a dorgálást, az meghal.

11. Az alvilág s a temetõ nyitva az Úr elõtt, de mennyivel inkább az emberek szíve!

12. A gúnyolódó nem szereti, ha feddik, ezért nem is szeret a bölcsekhez járni.

13. A vidám szív derûssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet.

14. Az okosnak szíve tudás után kutat, a balgák szája bolondságot áhít.

15. A szûkölködõnek minden napja rossz, a vidám kedélyû mindig ünnepet ül.

16. Többet ér a kevés az Úr félelmében, mint ha nyugtalansággal párosul a tömérdek kincs.

17. Jobb egy tál fõzelék és szeretet hozzá, mint egy kövér ökör gyûlölettel.

18. Az indulatos ember veszekedést okoz, a türelmes elcsitítja a viszályt.

19. A lustának útját tövisek zárják el, a szorgalmasok útja el van egyengetve.

20. A bölcs fiú örömet szerez az apjának, az ostoba ember megveti az anyját.

21. Akinek nincsen esze, az a balgaságnak örül, az okos ember egyenes úton jár.

22. Megbuknak a tervek, ha nem vitatják meg õket, sok tanácsadóval létrejön a dolog.

23. Öröm az embernek, ha meg tud felelni, az idejében kiejtett szó milyen sokat érhet!

24. Az értelmes ember útja fölfelé visz, hogy az alvilágot ott lent elkerülje.

25. A kevélyek házát lerombolja az Úr, az özvegy mezsgyéjét meg helyre állítja.

26. A gonosz terve iszonyat az Úrnak, de a barátságos szavak tiszták (elõtte).

27. Aki gazdagságra tör, lerombolja házát, aki megveti az ajándékot, az élni fog.

28. Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog.

29. A gonoszoktól távol marad az Úr, de az igazak imáját meghallgatja.

30. A ragyogó szem öröm a szívnek, a jó hír felüdíti a testet.

31. Az életre intõ szóra figyelõ fül éjnek idején is a bölcsek körében van.

32. Eldobja életét, aki szélnek ereszti az intést, aki hallgat a feddésre, okosságra tesz szert.

33. Az Úr félelme a bölcsesség iskolája, az alázatosság megelõzi a dicsõséget.

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina