1. Ezek is Salamon mondásai - Hiszkijának, Júda királyának emberei gyûjtötték össze õket:

2. Istennek a dolgok elrejtése a dicsõsége, a királyoké meg a fölfedésük.

3. Az ég magassága, a föld mélysége és a király szíve kifürkészhetetlen.

4. Ha az ezüstbõl kiveszed a salakot, akkor egészen tiszta lesz.

5. Ha a király közelébõl elûzöd a gonoszt, trónja megszilárdul az igazságosságban.

6. Ne tolakodjál a király színe elé, ne akard a nagyok helyét elfoglalni!

7. Jobban jársz, ha hívnak: "Gyere ide följebb!", mint ha elküldenek az elõkelõbb elõl. Hogyha meg is látott valamit a szemed,

8. ne vidd elsietve a bíróság elé! Mert aztán végül is mit teszel majd akkor, ha az embertársad átkozva megcáfol?

9. Intézd el peredet embertársaddal, de közben ne fedd föl másnak a titkait.

10. Különben, aki hall, az megszégyenít, fecsegésedet nem szívhatod vissza.

11. Mint az aranyalmák ezüsttányérokon, éppen olyan a szó, amit jókor mondanak.

12. Mint az aranygyûrû, s mint az arany ékszer, olyan a bölcs tanító szófogadó fülnek.

13. Mint a hûsítõ hó aratás idején, olyan a hû követ annak, aki küldte, felüdíti az ura lelkét.

14. Tornyosuló felhõ és szél esõ nélkül az, aki kérkedik, bár nincsen tehetsége.

15. A türelem megenyhíti a fejedelmet, a szelíd beszéd megtöri a csontot.

16. Ha mézet lelsz, csak annyit egyél, amennyi jólesik, különben torkig leszel vele és kiadod.

17. Ritkán tedd lábadat más ember házába, különben jóllakik veled és meggyûlöl.

18. Mint a harci pöröly, a kard és a hegyes nyíl, olyan, aki más ellen hamis vallomást tesz.

19. Mint az odvas fog, és mint a roskatag láb, annyit ér a hûtlen, amikor bajban vagy.

20. Mint aki hideg napon leveti ruháját, mint amikor a sebre ecetet öntenek, olyan, aki összetört szív elõtt nótázik.

21. Ha ellenséged éhes, adj neki kenyeret, hogyha meg szomjas, adjál neki vizet!

22. Így izzó parazsat gyûjtesz a fejére, és majd megfizeti neked az Úr.

23. Az északról fújó szél esõt szokott hozni, a titkon suttogó nyelv megdöbbent arcokat.

24. Jobb a tetõ szegletében lakni, mint közös házban egy házsártos asszonnyal.

25. Mint a hûvös víz a kimerült embernek, olyan a jó hír távoli országból.

26. Mint a felkavart kút és a megromlott forrás, olyan az igaz, aki meginog a gonosz elõtt.

27. Ha mézet eszel, a túl sok abból sem jó. Ne hagyd, hogy hízelgõ szókkal megfogjanak!

28. Mint a lerombolt város, amelynek nincsen fala, olyan a férfi önuralom nélkül.

“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina