1. Testvérek! Szívbõl óhajtom üdvösségüket, s imádkozom érte az Istenhez.

2. Tanúságot teszek mellettük, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a kellõ megértés.

3. Mert félreismerik az Istentõl eredõ megigazulást, és a magukéval próbálják behelyettesíteni, nem vetik alá magukat az Istentõl származó megigazulásnak.

4. Márpedig a törvény végsõ célja Krisztus, minden hívõ megigazulására.

5. Mózes azt írja a törvénybõl eredõ megigazulásról, hogy aki megtartja, élni fog általa.

6. Ugyanakkor a hitbõl származó megigazulásról így szól: Ne kérdezd bensõdben: "Ki megy föl az égbe?" Azért tudniillik, hogy Krisztust lehozza.

7. Vagy: "Ki száll le az alvilágba?" Azért tudniillik, hogy Krisztust a holtak országából felhozza.

8. Hanem hogyan mondja? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben, tudniillik a hit tanítása, amit hirdetünk.

9. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz.

10. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál.

11. Az Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki benne hisz.

12. Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura, aki bõkezû mindazokhoz, akik segítségül hívják.

13. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

14. De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akirõl nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse?

15. S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? Ezért meg van írva: "Milyen kedves a jövetele annak, aki jó hírt hoz."

16. De nem mindnyájan engedelmeskednek az evangéliumnak. Ezért kérdi Izajás is: "Uram, ki fogadja hittel a szavunkat?"

17. A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából.

18. De kérdezem, vajon nem hallották? Hiszen: Végig a földön szárnyal a szavuk, a világ végéig elhat szózatuk.

19. Tovább kérdem: Vajon Izrael nem értette meg? Már Mózes megfelelt rá: Féltékenységre ingerellek azok ellen, akik nem népem, haragra gerjesztelek az értelmetlen nép ellen.

20. Izajás meg nyíltan mondja: Aki nem keresett, rám talált, fölismert, aki utánam nem járt.

21. Izraelhez azonban így szólt: "Naphosszat a hitetlen és ellenszegülõ nép felé tárom karomat."

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina