1. Nincs hát számodra mentség, bárki vagy is, te ember, aki ítélkezel. Mert amikor mást elítélsz, magadat marasztalod el, hiszen ugyanazt mûveled te is, ítélkezõ.

2. Márpedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan éri azokat, akik effélét mûvelnek.

3. Azt hiszed talán, te ember, hogy kibújhatsz Isten ítélete alól, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, amikor magad is ugyanazt mûveled?

4. Avagy semmibe veszed, hogy Isten végtelenül jó, türelmes és elnézõ, s nem jut eszedbe, hogy irgalma bûnbánatra akar vezetni?

5. Konokságodban és szíved megrögzöttségében csak büntetést halmozol magadra, a haragnak és az Isten igazságos ítélete megnyilvánulásának napjára.

6. Õ kinek-kinek tettei szerint fizet:

7. örök élettel annak, aki a jótettekben kitartva dicsõségre, tiszteletre és halhatatlanságra törekszik,

8. haraggal és megtorlással annak, aki haszonlesõ, s nem hajlik az igazságra, hanem a gonoszsággal tart.

9. Mindenkit, aki gonoszat mûvel, utolér a kín és a gyötrelem, elsõsorban a zsidót, azután a pogányt.

10. S dicsõség, tisztelet és békesség vár mindenkire, aki jót tesz, elsõsorban a zsidóra, azután a pogányra.

11. Isten ugyanis személyválogatás nélkül ítél.

12. Az, aki úgy vétkezett, hogy a törvény nem kötelezte, a törvény nélkül vész el, aki pedig a törvénynek alávetve vétkezett, a törvény alapján nyeri el ítéletét,

13. mert Isten szemében a törvénynek nem a hallgatója válik igazzá, hanem a megtartója igazul meg.

14. Amikor a pogány törvény híján a természet szavára jár el a törvény szerint, törvény híján saját magának a törvénye.

15. Ezzel igazolja, hogy a törvény szabta cselekedet a szívébe van írva. Errõl lelkiismerete tanúskodik és önítélete, amely hol vádolja, hol menti majd azon a napon,

16. amelyen evangéliumom szerint Isten Krisztus által ítélkezik az emberek rejtett dolgai fölött.

17. De ha te zsidónak mondod magad, és a törvényre támaszkodol, és az Istennel dicsekszel,

18. ismered is akaratát, és ki tudod választani a jobbat, mert a törvény megtanított rá,

19. ha a vakok vezetõjének, a sötétben élõk világosságának, a tudatlanok tanítójának,

20. a kiskorúak mesterének tartod magad, ha a törvényben megkaptad a megismerés és igazság foglalatát,

21. ha mást tanítasz, magadat miért nem tanítod? Azt hirdeted: ne lopj, s magad lopsz?

22. Azt mondod: ne törj házasságot, s magad házasságot törsz? Utálod a bálványokat, és templomrablást követsz el?

23. Kérkedsz a törvénnyel, és törvényszegéssel gyalázod az Istent?

24. Valóban: miattatok káromolják Isten nevét a pogányok, ahogy írva van.

25. A körülmetélés hasznodra válik, ha megtartod a törvényt, de ha áthágod a törvényt, körülmetéltbõl körülmetéletlenné válsz.

26. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, körülmetéletlenül is nemde körülmetéltnek számít?

27. Ilyenkor a származása szerint körülmetéletlen, aki megtartja a törvényt, ítélkezik fölötted, mert a törvény betûje és a körülmetélés ellenére törvényszegõ vagy.

28. Nem az a zsidó, aki látszatra az, s nem az a körülmetélés, ami a testen látható,

29. az a zsidó, aki bensõleg az, s aki nem betû szerint, hanem lélek szerint körülmetélt. Az ilyen nem embertõl, hanem Istentõl kapja a dicséretet.

“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina