1. Regele din Arád, un canaanean care locuia la sud, a auzit că Israél vine pe drumul Atarím. El s-a luptat împotriva lui Israél şi a luat prizonieri dintre ei.

2. Israél a făcut Domnului un vot şi a zis: „Dacă vei da poporul acesta în mâinile mele, îi voi distruge cetăţile”.

3. Domnul a ascultat glasul lui Israél şi i-a dat pe canaaneéni [în mâinile lui] şi ei i-au distrus pe ei şi cetăţile lor. Au dat acelui loc numele de Hormá.

4. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edóm. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum.

5. A vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană mizerabilă”.

6. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului şerpi veninoşi: au muşcat poporul şi a murit multă lume în Israél.

7. Poporul a venit la Moise şi i-a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să îndepărteze de la noi şerpii!”. Şi Moise s-a rugat pentru popor.

8. Domnul i-a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe şi pune-l pe un stâlp; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi”.

9. Moise a făcut un şarpe din bronz şi l-a pus pe un stâlp. Când şarpele muşca pe cineva şi [acesta] privea spre şarpele din bronz, trăia.

10. Fiii lui Israél au plecat şi şi-au fixat tabăra la Obót.

11. Au plecat de la Obót şi şi-au fixat tabăra la Iié-Ha-Abarím, în pustiul din faţa lui Moáb, spre răsăritul soarelui.

12. De acolo au plecat şi şi-au fixat tabăra în valea Zéred.

13. De acolo au plecat şi şi-au fixat tabăra dincolo de Arnón, care este în pustiul ce iese din ţinutul Amoréilor; căci Arnón este hotarul lui Moáb, între Moáb şi Amoréi.

14. De aceea se zice în Cartea Războaielor Domnului: „Vahéb în Sufá şi torenţii, Arnónul,

15. versantul torenţilor care se înclină spre sediul Ar şi ating ţinutul Moáb”.

16. Şi de acolo, la Béer. La această fântână Domnul i-a zis lui Moise: „Adună poporul şi le voi da apă!”.

17. Atunci a cântat Israél cântarea aceasta: „Ţâşneşte, fântână! Cântaţi pentru ea!

18. Fântâna pe care au săpat-o căpeteniile, pe care au săpat-o mai-marii poporului cu sceptrul, cu toiegele lor!”. Din pustiu [s-au dus] la Mataná;

19. de la Mataná, la Nahaliél; de la Nahaliél, la Bamót;

20. de la Bamót, la valea care este în câmpia Moábului, la vârful [muntelui] Pisgá, care dă spre pustiu.

21. Israél a trimis mesageri la Sihón, regele amoréilor, ca să-i spună:

22. „Lasă-mă să trec prin ţara ta; nu ne vom abate nici pe câmpii, nici în vii şi nu vom bea apă din fântâni; vom merge pe drumul regal până vom traversa ţinutul tău”.

23. Dar Sihón nu i-a dat voie lui Israél să treacă prin ţinutul lui. Sihón a strâns tot poporul şi a ieşit înaintea lui Israél, în pustiu. A venit la Iáhaţ şi s-a luptat împotriva lui Israél.

24. Israél l-a lovit cu ascuţişul sabiei şi i-a cucerit ţara de la Arnón până la Iabóc, până la hotarul fiilor lui Amón; căci hotarul fiilor lui Amón era întărit.

25. Israél a luat toate cetăţile acelea şi a locuit în toate cetăţile amoréilor, în Heşbón şi în toate suburbiile lui.

26. Căci Heşbón era o cetate a lui Sihón, regele amoréilor care se luptase înainte împotriva regelui din Moáb şi-i luase toată ţara din mâna lui, până la Arnón.

27. De aceea zic poeţii: „Veniţi la Heşbón! Să se zidească şi să se întărească cetatea lui Sihón!

28. Căci un foc a ieşit din Heşbón, o flacără din cetatea lui Sihón şi a mistuit pe Ar-Moáb, pe stăpânii înălţimilor Arnónului.

29. Vai de tine, Moáb! Eşti pierdut, popor al lui Chemóş! El i-a făcut pe fiii lui fugari şi pe fetele lui captive pentru Sihón, regele amoréilor.

30. Am tras cu săgeţi asupra lor: Heşbón este distrus până la Dibón; şi conducătorii lor, până la Nófah, care este lângă Madába”.

31. Israél s-a stabilit în ţara amoréilor.

32. Moise a trimis să cerceteze Iazér şi au luat suburbiile lui; el i-a izgonit pe amoréii care erau acolo.

33. S-au întors şi au urcat pe drumul spre Basán. Og, regele din Basán, le-a ieşit înainte cu tot poporul lui ca să lupte împotriva lor la Edréi.

34. Domnul i-a zis lui Moise: „Nu te teme de el, căci îi dau în mâinile tale pe el şi tot poporul lui şi toată ţara lui; să-i faci cum i-ai făcut lui Sihón, regele amoréilor, care locuia la Heşbón!”.

35. I-au lovit pe el şi pe fiii lui şi pe tot poporul lui, încât n-au mai lăsat niciun supravieţuitor şi au pus stăpânire pe ţara lui.

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina