1. După acestea, Isus umbla prin Galiléea; nu voia să meargă în Iudéea, pentru că iudeii căutau să-l ucidă.

2. Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilor.

3. Fraţii săi i-au zis: „Pleacă de aici şi du-te în Iudéea, ca să vadă şi discipolii tăi lucrările pe care le faci,

4. căci nimeni nu face ceva în ascuns când vrea să fie [cunoscut] în public! Dacă faci acestea, arată-te lumii!”.

5. De fapt, nici fraţii lui nu credeau în el.

6. Aşadar, Isus le-a zis: „Nu a venit încă timpul meu. Însă timpul vostru este totdeauna potrivit.

7. Lumea nu poate să vă urască, însă pe mine mă urăşte, pentru că eu dau mărturie împotriva ei, că faptele ei sunt rele.

8. Mergeţi voi la sărbătoare; eu nu urc la sărbătoarea aceasta, pentru că timpul meu nu s-a împlinit încă!”.

9. Spunând acestea, a rămas în Galiléea.

10. După ce au plecat fraţii săi la sărbătoare, a urcat şi el, însă nu în [văzul] lumii, ci pe ascuns.

11. Iudeii îl căutau în timpul sărbătorii şi spuneau: „Unde este el?”.

12. Erau multe discuţii despre el în mulţime. Unii spuneau: „Este bun”; alţii însă spuneau: „Nu, ci înşală poporul”.

13. Dar nimeni nu vorbea despre el în mod deschis, de frica iudeilor.

14. Trecuse deja jumătate din sărbătoare, când Isus a urcat la templu şi învăţa.

15. Iudeii se mirau şi ziceau: „Cum ştie acesta carte fără să fi învăţat?”.

16. Atunci Isus a răspuns şi le-a zis: „Învăţătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis.

17. Dacă vrea cineva să facă voinţa lui, va cunoaşte dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc mai degrabă de la mine.

18. Cine vorbeşte de la sine îşi caută propria glorie; însă cel care caută gloria celui ce l-a trimis, acesta este vrednic de crezare şi nu este nedreptate în el.

19. Oare nu Moise v-a dat Legea? Totuşi, nimeni dintre voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să mă ucideţi?”.

20. Mulţimea i-a răspuns: „Ai diavol. Cine caută să te ucidă?”.

21. Isus a răspuns şi le-a zis: „Un singur lucru am făcut şi toţi vă miraţi.

22. Deoarece Moise v-a dat circumcízia – deşi ea nu vine de la Moise, ci de la patriarhi – circumcideţi un om în zi de sâmbătă.

23. Dacă un om primeşte circumcízia în zi de sâmbătă – ca să nu fie călcată Legea lui Moise – voi vă mâniaţi pe mine pentru că am vindecat un om întreg în zi de sâmbătă?

24. Nu judecaţi după aparenţe, ci faceţi judecată dreaptă!”.

25. Unii dintre cei din Ierusalím spuneau: „Nu este acesta cel pe care caută să-l ucidă?

26. Iată, vorbeşte în public şi nu-i spun nimic! Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii că acesta este Cristos?

27. Dar acesta ştim de unde este; când va veni Cristos, nimeni nu va şti de unde este”.

28. Atunci Isus, în timp ce învăţa în templu, a strigat şi a zis: „Voi mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt; şi, totuşi, nu am venit de la mine însumi, ci, într-adevăr, este unul care m-a trimis, pe care voi nu-l cunoaşteţi.

29. Eu îl cunosc, pentru că vin de la el şi el m-a trimis”.

30. Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui.

31. Însă mulţi din popor au crezut în el şi spuneau: „Când va veni Cristos, va face oare mai multe semne decât a făcut acesta?”.

32. Fariseii au auzit că mulţimea murmura aceste lucruri despre el. Atunci, arhiereii şi fariseii au trimis slujitori ca să-l prindă.

33. Dar Isus a zis: „Încă puţin timp mai sunt cu voi şi mă duc la cel care m‑a trimis.

34. Mă veţi căuta şi nu mă veţi găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteţi veni”.

35. Aşadar, spuneau iudeii între ei: „Unde are acesta de gând să plece, încât noi nu-l vom găsi? Oare va merge în diaspora, între greci, ca să-i înveţe pe greci?

36. Ce înseamnă cuvântul acesta pe care l-a zis: «Mă veţi căuta, şi nu mă veţi găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteţi veni»?”

37. În ultima zi, cea mare a sărbătorii, stând în picioare, Isus a strigat: „Dacă îi este sete cuiva, să vină la mine şi să bea!

38. Cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, «râuri de apă vie vor curge din pieptul lui»”.

39. Aceasta o spunea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care cred în el; căci încă nu venise Duhul, pentru că Isus nu fusese încă glorificat.

40. Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulţime au spus: „Acesta este într-adevăr Profetul!”.

41. Alţii ziceau: „Acesta este Cristos!”. Dar alţii spuneau: „Oare vine Cristos din Galiléea?

42. Nu a spus oare Scriptura: Cristos vine din descendenţa lui Davíd şi din Betleém, satul de unde era Davíd?”.

43. Aşadar, s-a făcut dezbinare în popor din cauza lui.

44. Unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el.

45. Atunci, gărzile s-au întors la arhierei şi farisei. Aceştia le-au zis: „De ce nu l-aţi adus?”.

46. Gărzile au răspuns: „Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta!”.

47. Fariseii le-au zis: „Nu cumva v-aţi lăsat amăgiţi şi voi?

48. Oare a crezut în el cineva dintre conducători sau dintre farisei?

49. Dar mulţimea aceasta care nu cunoaşte Legea este blestemată”.

50. Nicodím, unul dintre ei, cel care venise mai înainte la el, le-a zis:

51. „Oare Legea noastră condamnă un om înainte de a-l judeca şi de a afla ce a făcut?”.

52. I-au răspuns şi au zis: „Nu cumva eşti şi tu din Galiléea? Studiază şi vezi că niciun profet nu s-a ridicat din Galiléea!”.

53. Şi s-a dus fiecare la casa lui.

“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina