1. Gospodari, pružajte svojim robovima što je pravo i pravièno, znajuæi da i vi imate Gospodina na nebu!

2. U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju!

3. Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata rijeèi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan;

4. da ga oèitujem propovijedajuæi kako treba.

5. Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme!

6. Rijeè neka vam je uvijek ljubazna, solju zaèinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.

7. Što je sa mnom - o svemu æe vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat, vjerni poslužitelj i sa mnom sluga u Gospodinu.

8. Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.

9. Šaljem ga s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je vaš zemljak: oni æe vam priopæiti kako je ovdje.

10. Pozdravlja vas Aristarh, suuznik moj. I Marko, neæak Barnabin, o kome primiste naredbe: doðe li k vama, lijepo ga primite.

11. Pozdravlja vas i Isus, zvani Just. Od onih koji su iz obrezanja samo su mi ovi suradnici na kraljevstvu Božjemu, oni mi bijahu utjehom.

12. Pozdravlja vas Epafra, vaš zemljak, sluga Krista Isusa; on se uvijek bori za vas u molitvama: da se održite, savršeni i ispunjeni, u posvemašnjoj volji Božjoj.

13. Svjedoèim doista za nj: mnogo se trudi za vas i za one u Laodiceji i one u Hierapolu.

14. Pozdravlja vas Luka, ljubljeni lijeènik, i Dema.

15. Pozdravite braæu u Laodiceji, i Nimfu i Crkvu u njezinoj kuæi.

16. A kad se ova poslanica proèita kod vas, pobrinite se da se proèita i u Laodicejskoj crkvi, i vi da proèitate onu iz Laodiceje.

17. I recite Arhipu: "Pazi na službu koju si primio u Gospodinu: ispuni je!"

18. Pozdrav mojom rukom, Pavlovom! Spominjite se mojih okova! Milost s vama!

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina