1. Dakle, buduæi da je Krist trpio u tijelu, i vi se oboružajte istim mišljenjem - jer tko trpi u tijelu okanio se grijeha -

2. da vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji.

3. Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeæi u razvratnostima, požudama, pijanèevanjima, pijankama, opijanjima i bezakonièkim idolopoklonstvima.

4. Stoga se èude što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju.

5. Polagat æe oni raèun Onomu tko je veæ spreman suditi žive i mrtve.

6. Zato je i mrtvima naviješteno evanðelje da osuðeni doduše po ljudsku, u tijelu, žive po Božju - u duhu.

7. Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu!

8. Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!

9. Gostoljubivo primajte jedni druge bez mrmljanja!

10. Jedni druge poslužujte - svatko po primljenom daru - kao dobri upravitelji razlièitih Božjih milosti!

11. Govori li tko? Neka govori kao rijeèi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vijekova! Amen.

12. Ljubljeni! Ne èudite se požaru što bukti meðu vama da vas iskuša, kao da vam se dogaða štogod neobièno!

13. Naprotiv, radujte se kao zajednièari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati.

14. Pogrðuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama poèiva.

15. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zloèinac, ili makar i kao nametljivac;

16. ako li kao kršæanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena.

17. Ta vrijeme je da zapoène Sud - od doma Božjega. No ako veæ od vas zapoèinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanðelju?

18. I ako se pravednik jedva spasava, opak i grešnik gdje da se pojavi?

19. Stoga oni koji po volji Božjoj trpe, neka dobrim djelima povjere duše svoje vjernom Stvoritelju.

“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina