Znaleziono 5865 Wyniki dla: i-a

 • Revelaţia lui Isus Cristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să arate slujitorilor săi cele ce trebuie să fie în curând. El a făcut-o cunoscută trimiţând-o prin îngerul lui slujitorului său Ioan, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 1)

 • Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, dar el şi-a pus [mâna] dreaptă peste mine, spunându-mi: „Nu te teme! Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 17)

 • „Cunosc faptele tale, truda şi statornicia ta şi că nu-i poţi suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei care se numesc apostoli, şi nu sunt şi i-ai descoperit mincinoşi. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 2, 2)

 • I-am dat timp să se convertească, dar ea nu vrea să se întoarcă de la desfrânarea ei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 2, 21)

 • Ai însă în Sárdes câteva persoane care nu şi-au întinat hainele. Vor umbla cu mine în [haine] albe, căci sunt vrednici. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 3, 4)

 • „Cunosc faptele tale. Iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă şi nimeni nu poate s-o închidă pentru că, deşi ai o putere mică, ai păzit cuvântul meu şi nu mi-ai renegat numele! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 3, 8)

 • După aceste lucruri, am privit şi, iată, o uşă deschisă în cer şi glasul cel dintâi, pe care îl auzisem ca pe o trâmbiţă când vorbea cu mine, mi-a zis: „Urcă aici şi-ţi voi arăta cele ce trebuie să fie după acestea!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 1)

 • Atunci, unul dintre bătrâni mi-a zis: „Nu plânge! Iată, a învins leul din tribul lui Iúda, vlăstarul lui Davíd! El va deschide cartea şi cele şapte sigilii ale sale”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 5)

 • şi i-ai făcut pentru Dumnezeul nostru o împărăţie şi preoţi şi vor domni pe pământ”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 10)

 • Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Cine sunt şi de unde vin cei care sunt îmbrăcaţi cu haine albe?” (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 13)

 • I-am zis: „Domnul meu, tu ştii”. Iar el mi-a spus: „Aceştia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 14)

 • Şi i-am văzut pe cei şapte îngeri care stau [în picioare] înaintea lui Dumnezeu şi li s-au dat şapte trâmbiţe. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 2)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina