Znaleziono 5865 Wyniki dla: i-a

 • El avea în mână o carte mică, deschisă. Şi-a pus piciorul drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 2)

 • Atunci, îngerul pe care-l văzusem stând [în picioare] pe mare şi pe uscat şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 5)

 • Şi glasul pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou, spunând: „Du-te şi ia cartea deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 8)

 • M-am dus la înger, spunându-i să-mi dea cartea cea mică, dar el mi-a zis: „Ia-o şi mănânc-o! Va fi amară pentru stomacul tău, dar în gură va fi dulce ca mierea”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 9)

 • Apoi mi-a zis: „Trebuie să profeţeşti din nou cu privire la popoare, naţiuni, limbi şi multe regate”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 11)

 • Iar locuitorii pământului se vor bucura de [moartea] lor, se vor veseli şi îşi vor trimite daruri unii altora, pentru că aceşti doi profeţi i-au chinuit pe locuitorii pământului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 10)

 • dar ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu şi-au iubit viaţa până la moarte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 11)

 • Dar pământul i-a venit în ajutor Femeii şi pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit fluviul pe care îl aruncase dragonul din gura lui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 16)

 • Fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului: labele ei erau ca ale ursului, iar gura ei era ca gura leului. Dragonul i-a dat puterea sa, şi tronul său şi o mare autoritate. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 2)

 • Şi-a deschis atunci gura cu blasfemii împotriva lui Dumnezeu şi [a început] să spună blasfemii împotriva numelui său şi a cortului său, împotriva celor care locuiesc în ceruri. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 6)

 • Şi-i înşală pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea Fiarei, zicându-le celor care locuiesc pe pământ să facă un chip al Fiarei care avea rana [produsă] de sabie şi totuşi trăia. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 14)

 • Şi i-a fost dat să dea un duh chipului Fiarei, aşa încât şi chipul Fiarei să vorbească şi să facă în aşa fel încât cei care nu se vor prosterna înaintea chipului Fiarei să fie ucişi. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 15)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina