Znaleziono 3576 Wyniki dla: tot

 • Şi nu va trebui să înveţe nimeni pe aproapele său şi nici pe fratele său, spunând: „Cunoaşte-l pe Domnul!”, pentru că toţi mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. (Scrisoarea către Evrei 8, 11)

 • care avea altarul de aur pentru tămâiere, arca alianţei acoperită peste tot cu aur, în care se afla un vas din aur cu mană, toiagul lui Áaron ce înfrunzise şi tablele alianţei. (Scrisoarea către Evrei 9, 4)

 • a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi viţei, ci cu propriul lui sânge, dobândind o mântuire veşnică. (Scrisoarea către Evrei 9, 12)

 • Într-adevăr, după ce a rostit toate poruncile din Lege în faţa poporului, Moise a luat sângele viţeilor şi al ţapilor, împreună cu apă, lână roşie şi isop şi a stropit însăşi cartea şi tot poporul, (Scrisoarea către Evrei 9, 19)

 • Şi tot la fel a stropit cu sânge cortul şi toate vasele de cult. (Scrisoarea către Evrei 9, 21)

 • tot la fel şi Cristos, după ce s-a oferit o dată ca să ia asupra sa păcatele celor mulţi, se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru a-i mântui pe cei care îl aşteaptă. (Scrisoarea către Evrei 9, 28)

 • Altfel nu ar înceta oare jertfele aduse, dacă cei care aduc cult, curăţaţi o dată pentru totdeauna, nu ar mai avea conştiinţa păcatelor? (Scrisoarea către Evrei 10, 2)

 • Nu ţi-au plăcut nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat. (Scrisoarea către Evrei 10, 6)

 • După ce a spus mai întâi: „Tu n-ai voit şi nici nu ţi-au plăcut jertfele şi ofrandele, arderile de tot şi jertfele pentru păcat – acestea sunt totuşi oferite conform Legii – (Scrisoarea către Evrei 10, 8)

 • Datorită acestei voinţe, suntem sfinţiţi prin jertfa trupului lui Isus Cristos o dată pentru totdeauna. (Scrisoarea către Evrei 10, 10)

 • el, oferind o singură jertfă pentru păcate, s-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, (Scrisoarea către Evrei 10, 12)

 • pentru că el, printr-o singură jertfă, i-a dus la desăvârşire pentru totdeauna pe cei care sunt sfinţiţi. (Scrisoarea către Evrei 10, 14)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina