Znaleziono 94 Wyniki dla: Chrystusie

 • Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. (1 List do Koryntian 15, 19)

 • I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, (1 List do Koryntian 15, 22)

 • Zapewniam was, przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że każdego dnia umieram. (1 List do Koryntian 15, 31)

 • Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. (1 List do Koryntian 16, 24)

 • Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. (2 List do Koryntian 1, 21)

 • Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. (2 List do Koryntian 2, 14)

 • Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem. (2 List do Koryntian 2, 17)

 • Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje /nad nimi/ ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. (2 List do Koryntian 3, 14)

 • Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. (2 List do Koryntian 5, 17)

 • Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. (2 List do Koryntian 5, 19)

 • Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy w ciele - nie wiem, czy poza ciałem - też nie wiem, Bóg to wie - został porwany aż do trzeciego nieba. (2 List do Koryntian 12, 2)

 • Od dawna już sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. W obliczu Boga w Chrystusie mówimy, a wszystko, najmilsi, ku zbudowaniu waszemu. (2 List do Koryntian 12, 19)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina