Znaleziono 31 Wyniki dla: Kościoła

 • Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! (Ewangelia Mateusza 18, 17)

 • Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. (Dzieje Apostolskie 11, 22)

 • W tym także czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. (Dzieje Apostolskie 12, 1)

 • Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. (Dzieje Apostolskie 20, 17)

 • Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. (List do Rzymian 11, 25)

 • Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach. (List do Rzymian 16, 1)

 • Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. (List do Rzymian 16, 23)

 • do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego /Pana/. (1 List do Koryntian 1, 2)

 • Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, (1 List do Koryntian 10, 32)

 • Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła. (1 List do Koryntian 14, 12)

 • Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. (2 List do Koryntian 1, 1)

 • I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, (List do Efezjan 1, 22)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina