Znaleziono 35 Wyniki dla: Prawdzie

 • Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! (Księga Jozuego 24, 14)

 • Bójcie się jedynie Pana, służcie Mu w prawdzie z całego serca: spójrzcie, jak wiele wam wyświadczył. (1 Księga Samuela 12, 24)

 • I taki rozkaz im dał: Tak macie postępować: w bojaźni Pańskiej, w prawdzie i w szczerości serca. (2 Księga Kronik 19, 9)

 • Teraz więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, wykonane nade mną za moje grzechy, ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań aniśmy nie chodzili w prawdzie przed Tobą. (Księga Tobiasza 3, 5)

 • A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i z całej duszy, aby postępować przed Nim w prawdzie, wtedy On zwróci się do was i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami. (Księga Tobiasza 13, 6)

 • Wszyscy synowie Izraela, którzy ocaleją w tych dniach, wspominać będą Boga w prawdzie i zgromadzeni będą razem. I przyjdą do Jerozolimy, i zamieszkają bezpiecznie na wieki w ziemi Abrahama, która zostanie im dana na nowo. I cieszyć się będą ci, którzy miłują Boga w prawdzie, a popełniający grzech i nieprawość znikną z całej ziemi. (Księga Tobiasza 14, 7)

 • A teraz, dzieci, rozkazuję wam: Służcie Bogu w prawdzie i czyńcie, co podoba się Jemu. Dzieciom waszym polećcie wykonywać sprawiedliwość i dawać jałmużnę i niech pamiętają o Bogu, i wielbią Imię Jego w każdej chwili, w prawdzie i z całej siły. (Księga Tobiasza 14, 8)

 • Więc czemu mnie próżno cieszycie, gdy prawdzie odpowiedź zaprzecza? (Księga Hioba 21, 34)

 • Bo mam przed oczyma Twoją łaskawość i postępuję w Twej prawdzie. (Księga Psalmów 26, 3)

 • Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości. (Księga Psalmów 51, 8)

 • Nie sprzeciwiaj się prawdzie, ale wstydź się swej nieumiejętności! (Mądrość Syracha 4, 25)

 • Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. (Ewangelia Mateusza 22, 16)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina