Znaleziono 624 Wyniki dla: Jahvina

 • Kajin ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod, istoèno od Edena, i ondje se nastani. (Knjiga Postanka 4, 16)

 • Onome mjestu Abraham dade ime "Jahve proviða". Zato se danas veli: "Na brdu Jahvina proviðanja." (Knjiga Postanka 22, 14)

 • ruka Jahvina udarit æe strašnim pomorom po tvome blagu što je u polju: po konjima, magaradi, devama, krupnoj i sitnoj stoci. (Knjiga Izlaska 9, 3)

 • Faraonovi službenici, koji su se pobojali Jahvina govora, utjeraju svoje sluge i svoje blago unutra. (Knjiga Izlaska 9, 20)

 • A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obuæom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je Jahvina pasha. (Knjiga Izlaska 12, 11)

 • I dok je Aron svoj izraelskoj zajednici govorio, oni se okrenu prema pustinji, i gle! u oblaku pojavi se Jahvina slava. (Knjiga Izlaska 16, 10)

 • on im reèe: "Ovo je zapovijed Jahvina: Sutra je dan potpunog odmora, subota Jahvi posveæena. Ispecite što želite peæi; skuhajte što želite kuhati. Sve što vam preteèe ostavite za sutra." (Knjiga Izlaska 16, 23)

 • Slava se Jahvina nastani na Sinajskom brdu i oblak ga obavijaše šest dana. Sedmoga dana zovne Jahve Mojsija isred oblaka. (Knjiga Izlaska 24, 16)

 • Slava Jahvina na vrhuncu brda bijaše oèima Izraelaca kao vatra koja sažiže. Mojsije zaðe u oblak i uspne se na brdo. (Knjiga Izlaska 24, 17)

 • Jednom u godini neka Aron obavi obred pomirenja na njegovim rošèiæima. Krvlju žrtve koja se prinosi za grijeh, jednom na godinu, neka obavi obred pomirenja za žrtvenik. Tako èinite u sve naraštaje. Jer oltar je presveta svetinja Jahvina." (Knjiga Izlaska 30, 10)

 • A onda oblak prekri Šator sastanka i slava Jahvina ispuni Prebivalište. (Knjiga Izlaska 40, 34)

 • "Ovo je zapovijed", reèe Mojsije, "koju je Jahve izdao. Izvršite je, da vam se pokaže slava Jahvina." (Levitski zakonik 9, 6)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina