Znaleziono 5249 Wyniki dla: sve

 • po predznanju Boga Oca, posveæenjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Punina vam milosti i mira! (Prva Petrova poslanica 1, 2)

 • bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anðeli žude nadviti. (Prva Petrova poslanica 1, 12)

 • Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. (Prva Petrova poslanica 1, 15)

 • Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet. (Prva Petrova poslanica 1, 16)

 • pa se kao živo kamenje ugraðujte u duhovni Dom za sveto sveæenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. (Prva Petrova poslanica 2, 5)

 • A vi ste rod izabrani, kraljevsko sveæenstvo, sveti puk, narod steèeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu; (Prva Petrova poslanica 2, 9)

 • sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja èastite! (Prva Petrova poslanica 2, 17)

 • Tako su se doista i nekoæ svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima. (Prva Petrova poslanica 3, 5)

 • Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, (Prva Petrova poslanica 3, 15)

 • Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu! (Prva Petrova poslanica 4, 7)

 • Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! (Prva Petrova poslanica 4, 8)

 • Govori li tko? Neka govori kao rijeèi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vijekova! Amen. (Prva Petrova poslanica 4, 11)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina