Znaleziono 242 Wyniki dla: Istened

 • Késõbb a pusztában is láttad, hogy az Úr, a te Istened hordoz, mint gyermekét az egész úton, amelyet megtettetek, amíg ide értetek. (Második Törvénykönyv 1, 31)

 • Az Úr, a te Istened megáldotta kezed munkáját, õrködött fölötted, amikor átvonultál ezen a nagy pusztaságon. Negyven éve már, hogy az Úr, a te Istened veled van és nem szenvedtél hiányt semmiben." (Második Törvénykönyv 2, 7)

 • Szichon azonban, Hesbon királya megtagadta az átvonulást, mert az Úr, a te Istened konokká tette és megkeményítette a szívét, hogy hatalmadba adja, ahogy történt. (Második Törvénykönyv 2, 30)

 • Saját szemetekkel láthattátok, mit tett az Úr Baal-Peorban: mindenkit, aki a peorbeli Baalhoz szegõdött, az Úr, a te Istened kiirtott körödbõl. (Második Törvénykönyv 4, 3)

 • azt a napot, amikor a Hóreben az Úr, a te Istened elõtt álltál az Úr hozzám intézett parancsára: "Gyûjtsd elém a népet! Hallja szavamat, s tanuljon meg félni tõlem mindaddig, amíg a földön él, és gyermekeit is tanítsa meg rá!" (Második Törvénykönyv 4, 10)

 • S ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az egész égi sereget, ne essél kísértésbe, ne borulj le, s ne imádd azt, amit az Úr, a te Istened minden népnek adott az ég alatt. (Második Törvénykönyv 4, 19)

 • Az Úr megneheztelt miattatok rám, és megesküdött, hogy nem kelek át a Jordánon és nem jutok el arra a szép földre, amelyet az Úr, a te Istened birtokul ad neked. (Második Törvénykönyv 4, 21)

 • Vigyázzatok, meg ne feledkezzetek az Úr, a ti Istenetek szövetségérõl, amelyet veletek kötött, s ne csináljatok magatoknak istenszobrot valamilyen alakban, hiszen az Úr, a te Istened megtiltotta. (Második Törvénykönyv 4, 23)

 • Mert az Úr, a te Istened emésztõ tûz, féltékeny Isten. (Második Törvénykönyv 4, 24)

 • Eljön az idõ, amikor majd gyermekeitek lesznek és gyermekeiteknek is gyermekei, s már rég otthonosak lesztek az országban. Ha akkor arra vetemednétek, hogy valaminek az alakjában istenszobrot csináljatok magatoknak, amit az Úr, a te Istened megtiltott, s így olyat tesztek, ami visszatetszõ az Úrnak, a te Istenednek a szemében és haragra ingerlitek. (Második Törvénykönyv 4, 25)

 • Mert az Úr, a te Istened könyörületes Isten, nem hagy el és nem pusztít el, nem feledkezik meg a szövetségrõl, amelyet atyáiddal esküvel kötött. (Második Törvénykönyv 4, 31)

 • Tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsul adok neked, hogy jól menjen a sorod, s majd utánad gyermekeidnek is, és sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened örökre neked ad! (Második Törvénykönyv 4, 40)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina