Znaleziono 242 Wyniki dla: Istened

 • Minden népet, amelyet az Úr, a te Istened kiszolgáltat neked, pusztíts el, ne kíméld õket együttérzõn, s ne imádd isteneiket, mert ez csapda volna számodra! (Második Törvénykönyv 7, 16)

 • Emlékezz a nagy csapásokra, amelyeket saját szemeddel láttál, a jelekre és csodákra, az erõs kézre és a kinyújtott karra, amellyel az Úr, a te Istened kivezetett. Ugyanígy fog bánni az Úr, a te Istened minden néppel, amelyiktõl félsz! (Második Törvénykönyv 7, 19)

 • Sõt, darazsakat küld rájuk az Úr, a te Istened, míg mind el nem pusztulnak, akik megmaradtak, vagy elrejtõztek elõletek. (Második Törvénykönyv 7, 20)

 • Ne félj tõlük! Mert közötted van az Úr, a te Istened, a nagy és félelmetes Isten. (Második Törvénykönyv 7, 21)

 • Az Úr, a te Istened ezeket a népeket lassanként mind kiûzi elõtted. Nem irthatod ki õket egyszerre, mert túlságosan elszaporodnának a mezõn a vadállatok. (Második Törvénykönyv 7, 22)

 • Az Úr, a te Istened kiszolgáltatja õket neked, veszteség veszteségre éri õket, míg ki nem pusztulnak. (Második Törvénykönyv 7, 23)

 • Bálványaikat égesd el tûzbe vetve, ne kívánd meg, s ne tartsd meg az aranyat vagy ezüstöt, ami borítja õket, nehogy bajba juss, hiszen az ilyesmi utálat tárgya az Úr, a te Istened szemében. (Második Törvénykönyv 7, 25)

 • Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át vezetett a pusztában, hogy megalázzon, próbára tegyen, megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem. (Második Törvénykönyv 8, 2)

 • Ismerd el szívedben, hogy az Úr, a te Istened úgy nevelt, ahogy az ember a fiát neveli. (Második Törvénykönyv 8, 5)

 • Az Úr, a te Istened szép országba vezérel, olyan országba, ahol patakok, források és folyók erednek a völgyekben és a hegyekben; (Második Törvénykönyv 8, 7)

 • Ma megtapasztalod, hogy az Úr, a te Istened maga kel majd át elõtted, mint emésztõ tûz. Elpusztítja, s hatalmad alá veti õket, úgyhogy gyorsan kiûzheted és elpusztíthatod õket, ahogy az Úr megmondta neked. (Második Törvénykönyv 9, 3)

 • Amikor az Úr, a te Istened elûzi õket, ne mondd magadban: az Úr hûségemért engedi, hogy ennek az országnak a birtokába jussak, ezeket a népeket pedig gonoszságukért ûzi ki elõtted az Úr. (Második Törvénykönyv 9, 4)


“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina