Znaleziono 969 Wyniki dla: Mind

 • Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élõlényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak. És a röpködõ madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. (Teremtés könyve 1, 21)

 • Mind az ember, mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás elõtt. (Teremtés könyve 2, 25)

 • Így törölt el (Isten) minden élõlényt a földön: az embertõl az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte õket a földrõl. (Teremtés könyve 7, 23)

 • Ezek mind Sziddim völgyében gyûltek össze (ez a Sós-tenger). (Teremtés könyve 14, 3)

 • Ábrahám így nevezte a helyet: "az Úr gondoskodik", ezért mondják mind a mai napig: "a hegyen, ahol az Úr gondoskodik". (Teremtés könyve 22, 14)

 • Lakjál jövevényként abban az országban. Én veled leszek és megáldalak. Ezt a földet úgyis mind neked és utódaidnak adom, és megtartom eskümet, amelyet atyádnak, Ábrahámnak esküdtem. (Teremtés könyve 26, 3)

 • Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt a földet mind, és ivadékodban nyer áldást a föld minden népe, (Teremtés könyve 26, 4)

 • Õ Sebuának nevezte el. Ezért nevezik a helyet Beersebának mind a mai napig. (Teremtés könyve 26, 33)

 • A jövõben ebben mutatkozik meg becsületességem: Ha jössz és bérem után nézel, akkor ami a kecskék között nem csíkos és foltos és a bárányok között nem sötét színû, azt mind úgy kell tekinteni, mint amit tõlem loptak." (Teremtés könyve 30, 33)

 • Ezért az izraeliták mind a mai napig nem eszik meg a csípõizom ínát, amely a csípõmedence fölött van, mivel õ az izom ínánál ért Jákob csípõjéhez. (Teremtés könyve 32, 33)

 • Mind fölélték a gabonát, amit Egyiptomból hoztak. Ezért apjuk azt mondta nekik: "Menjetek el még egyszer, és vegyetek gabonát számunkra." (Teremtés könyve 43, 2)

 • Olyan hangosan sírt, hogy az egyiptomiak mind hallották, és a híre eljutott a fáraó házába is. (Teremtés könyve 45, 2)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina