1. Szent próféta vezetésével sikerre vezette vállalkozásaikat.

2. Lakatlan pusztaságokon vonultak át, és járatlan helyeken ütötték fel sátrukat.

3. Ellenálltak ellenségeiknek és visszaverték ellenfeleiket.

4. Gyötörte õket a szomjúság; akkor segítségül hívták, és vizet adott a meredek szikla, eloltotta szomjukat a kemény kõszál.

5. Amivel ellenségeik bûnhõdtek, az nekik áldást jelentett, amikor bajban voltak.

6. A folyónak ki nem apadó forrásvize helyett, amelyet azoknak (az egyiptomiaknak) undorító vére tett zavarossá,

7. büntetésül a gyermekgyilkos rendeletért, nekik (Izrael fiainak) váratlanul bõséges vizet adtál,

8. és így az egykori szomjúsággal megmutattad, milyen súlyosan büntetted ellenségeiket.

9. Amikor ugyanis megpróbáltatás érte õket, bár csak enyhe feddésben volt részük, megtudták, mekkora gyötrelmet kellett elszenvedniük az istenteleneknek, akiket haragodban megbüntettél.

10. Mert õket - intõ atyaként - csak próbára tetted, azokat azonban szigorú királyként elítélted és megbüntetted.

11. Tõlük (Izrael fiaitól) távol éppúgy gyötrõdtek, mint a közelükben.

12. Mert kétszeres gyötrelem fogta el õket és sóhajtozás, amikor a múltra emlékeztek.

13. Amikor ugyanis meghallották, hogy ami nekik büntetésükre, azoknak az a javukra szolgált, tudomásul vették az Urat.

14. Mert akit egykor a kitételkor elvetettek és gúnyolódva elutasítottak, azt végül meg kellett csodálniuk, amikor egész más szomjúság gyötörte õket, mint az igazakat.

15. Amikor dõreségük és istentelen gondolkodásuk félrevezette õket, és oktalan csúszómászókat és alávaló állatokat tiszteltek, büntetésül oktalan állatok sokaságát küldted rájuk,

16. hogy megtudják: ki-ki azzal bûnhõdik, amivel vétkezik.

17. Mindenható kezed, amely a világot alaktalan anyagból formálta ki, seregestül küldhetett volna ellenük medvét, bõsz oroszlánt,

18. vagy újfajta, dühös, ezaddig ismeretlen fenevadakat, amelyek tüzes párát lehelnek vagy sistergõ gõzt fújnak, vagy a szemükbõl iszonyú szikrákat hánynak,

19. amelyek nemcsak rájuk támadva pusztíthatták volna el õket, hanem amelyeknek a látványa is megsemmisíthette volna õket.

20. De ezek nélkül is, egyetlen lehelet is elsöpörhette volna õket, ha a bosszúló igazságosság üldözõbe veszi és hatalmad lehelete megszeleli õket. De te mindent mérték, szám és súly szerint rendeztél el.

21. Mindig megvan rá a módod, hogy megmutasd nagy hatalmadat, és ki tudna ellene szegülni karod erejének?

22. Hisz az egész világ olyan elõtted, mint a porszem a mérlegen, és mint a földre hulló hajnali harmatcsepp.

23. De te mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz, és elnézõ vagy az emberek bûnei iránt, hogy bûnbánatot tartsanak.

24. Mert szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál. Ha gyûlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna.

25. Hogy is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te nem hívtad volna létre?

26. De te kímélsz mindent, mert a tiéd, életnek barátja.

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina