1. Naamai Cofár válaszolt és így szólt:

2. Elmém erre válaszolni kíván, nagy bennem emiatt a nyugtalanság.

3. Hallom, szégyenszemre megdorgálnak, s szél ad feleletet meggyõzõdésemre.

4. Õsidõktõl fogva tudod te ezt talán, amióta ember lakozik a földön?

5. Álnok ujjongása biz" nem tart sokáig, bûnös kéjelgése csak egy pillanatig.

6. Még ha büszkesége az égig érne is, és ha a felhõket verné is a feje,

7. akárcsak a ganéj, eltûnik örökre, és akik látták, megkérdezik, hová lett.

8. Mint álom eltûnik, meglelni nem lehet, éjjeli látomás módján elenyészik.

9. A szem, amely látta, most már nem láthatja, nem pillanthatja meg többé az otthona.

10. A szegények kárát fiai térítik, gyermekei szerzik vissza a vagyonát.

11. Akármilyen ifjú, s erõs még a csontja, mégis vele együtt leroskad a porba.

12. Hogyha a gonoszság édes is szájában, úgyhogy a nyelve alatt rejtegeti,

13. s csínján bánik vele, el nem ereszti, ínyéhez szorítja, úgy tartogatja,

14. beleiben mégis mássá lesz az étel, kígyóméreggé válik bensejében.

15. Gazdagságot zabált, most aztán kihányja, testébõl az Isten újra kihajtja.

16. Vipera mérge volt, mit magába szívott, és ami megöli, kígyó fullánkja lesz.

17. Nem nézhet vidáman olajpatakokra, sem a tejjel-mézzel tele folyamokra.

18. Visszaadja, amit nyert, nincsen örömére, s mit kufárkodva szerzett, annak sem örül.

19. Mert romba döntötte a szegény kunyhóját, s bár nem õ építette, elvette a házat.

20. Mivel sose tudott betelni a gyomra, nem mentheti meg semmiféle kincse.

21. Zabáló kedvétõl semmi sem menekült, ezért boldogsága sem tart soká.

22. Noha gazdag, nélkülözést szenved, és nyomorúságnak súlya szakad rá.

23. Haragjának tüzét küldi rá az Isten, nyilai hullanak rá, mint a záporesõ.

24. Hogyha elkerüli a vasfegyvereket, akkor egy acélból való íj döfi át.

25. A nyílnak vesszeje kiáll a hátából, mint a villám, áthatol epéjén a hegye. Elárasztják a reá váró szörnyûségek,

26. eltesznek számára minden sötétséget. Olyan tûz emészti, amit nem gyújtott senki, és föléget mindent, ami van sátrában.

27. Az egek derítenek fényt a bûneire, fölkel ellene az egész földkerekség.

28. Házát az áradat magával ragadja, a haragnak napján elsodorja.

29. Ezt a sorsot szánta Isten a gonosznak, ez az öröksége, mit Isten ad neki.

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina