3. πιστὸς δέ ἐστιν ὁ κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina